HLEDÁTE ODBORNOU PSYCHOTERAPEUTICKOU POMOC PRO ŘEŠENÍ VAŠEHO TRÁPENÍ nebo TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACE?

Ráda vám nabídnu akutní pomoc nebo dlouhodobější psychoterapeutickou spolupráci. Pracuji diskrétně, chráním vaše bezpečí. 

Pracuji s DOSPĚLÝMI, DĚTMI, DOSPÍVAJÍCÍMI, PÁRY I RODINAMI.

 

JSEM TU PRO VÁS

  • Když procházíte NÁROČNÝM ŽIVOTNÍM OBDOBÍM NEBO ZMĚNOU

  • Když jste ve STRESU, trápí vás ÚZKOSTI, NESPAVOST, SMUTEK a DEPRESE

  • Když máte zdravotní obtíže PSYCHOSOMATICKÉHO CHARAKTERU

  • Když řešíte VZTAHY s partnerem, dětmi, rodiči a NEFUNGUJE KOMUNIKACE

  • Když bojujete se ZÁVISLOSTÍ

  • Když se NEDAŘÍ V PRÁCI

Nebo v jiných obtížných situacích…

IMG_3056

 

JAK MŮŽEME SPOLUPRACOVAT?

NA ŘEŠENÍ“ ZAMĚŘENÁ PSYCHOTERAPIE – patří mezi uznávané systemické přístupy. V důvěrném rozhovoru se místo detailní analýzy příčin problému zaměřujeme na zkoumání vašich zdrojů a možností pozitivní změny. Patří mezi tzv. „krátké terapie“ (cca do 10 – 12 sezení).

HYPNOTERAPIE – je bezpečný způsob, jak rozšířit možnosti řešení vašich obtíží. Každodenní drobné stavy „transu“ běžně zažívá každý z nás. Naučím vás tyto stavy prohloubit a užitečně pro sebe využít.

RELAXAČNĚ SYMBOLICKÁ TERAPIE – je střednědobá terapie s širokým záběrem a výjimečnými účinky. Vychází z hypnózy a autogenního tréninku. Je vhodná pro harmonizaci těla a psychiky, zmírnění stresu a úzkosti i psychosomatické obtíže. Patřím mezi 6 vyškolených terapeutů v ČR. Relaxačně symbolická terapie je rovněž vhodná pro práci s dětmi a dospívajícími.

 

ÚČINNOST PSYCHOTERAPIE – BUDE TO FUNGOVAT?

Usiluji o vysokou ÚČINNOST PSYCHOTERAPIE s cílem RYCHLÉ ÚLEVY od vašich obtíží. Proto průběžné výsledky i společný postup spolupráce společně s klienty vyhodnocujeme a hledáme ty nejvhodnější cesty. 

 

DOSTANETE NĚCO NAVÍC: (NEURO)PSYCHOTERAPIE MĚNÍ STRUKTURU A FUNKCI MOZKU :-)

Jako psychoterapeutka a certifikovaná trenérka paměti svoji práci stavím na nejnovějších POZNATCÍCH O ČINNOSTI MOZKU. O takto pojaté psychoterapii se mluví jako o NEUROPSYCHOTERAPII. Nové přístupy v psychoterapii vyučuji jako lektorka v psychoterapeutickém výcviku VZDĚLÁVACÍHO A TRÉNINKOVÉHO INSTITUTU HERMÉS PRAHA.

Vycházím ze skutečnosti, že lidský mozek je „plastický“ a dokáže se proměňovat vlivem myšlení, cítění i prožívání. „Plastický mozek“ vyžaduje terapii, která pomáhá narušovat nefungující stereotypy uložené v mozku. Pomůžu vám „rozhýbat“ to, o čem jste si mysleli, že už se rozhýbat nedá. Najít vaši cestu ke spokojenosti.

Bez vaší spolupráce to však nepůjde. Ladí to s vámi? Můžete se rozhodnout, jestli je tento způsob práce pro vás užitečný.

 

ETICKY A ODBORNĚ

Řídím se odbornými a etickými zásadami svého oboru – splňuji podmínky členství v České asociaci pro psychoterapiiZDE. Jsem absolventkou 800 hodinového pětiletého výcviku Komunikační psychoterapie a hypnoterapie přístupu M.H Ericksona, dvouletého výcviku v Relaxačně – symbolické psychoterapii pro dospělé a děti, dvouletého výcviku v Systemickém koučování a certifikovanou trenérkou paměti nejvyššího stupně. Svoji kvalifikaci si rozšiřuji v kurzech, výcvicích a supervizi.

 

KDE MĚ NAJDETE?

SOUKROMÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ PRAXE v Liberci

SOUKROMÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ PRAXE v Praze

JSEM ROVNĚŽ ČLENKOU TÝMU PSYCHOTERAPEUTICKÉ KLINIKY HERMÉS GROUP v Praze

 

 NA KONZULTACI SE MŮŽETE OBJEDNAT ZDE

OBJEDNÁVKA NA PRVNÍ KONZULTACI

NEBO PŘED PRVNÍM SEZENÍM ZJISTIT VÍC O TOM, JAK PRACUJI


 

.