Pokud hledáte odbornou psychoterapeutickou pomoc pro řešení vašeho trápení, těžké životní situace, krize, nebo nemoci, ráda vám nabídnu bezpečný prostor a celostní profesionální přístup

PSYCHOTERAPIE – důvěrný a užitečný rozhovor, přístup zaměřený „na řešení“

HYPNOTERAPIE – psychoterapie s využitím hypnózy je bezpečný způsob, jak rozšířit možnosti řešení vašich obtíží

RELAXAČNĚ SYMBOLICKÁ TERAPIE – terapie s širokým záběrem a výjimečnými účinky. Pro harmonizaci těla a psychiky, zmírnění stresu a úzkosti, psychosomatické a jiné obtíže. Patřím mezi 6 vyškolených terapeutů v ČR.

 

JSEM TU PRO VÁS

Když procházíte náročným životním obdobím nebo změnou. Když řešíte vztahy s partnerem, dětmi, rodiči, když nefunguje komunikace. Když pociťujete stres, úzkosti, smutek, deprese, nebo vás trápí zdravotní obtíže psychosomatického charakteru. Když se nedaří v práci. Když se chcete zbavit závislosti a v jiných obtížných situacích.

Pracuji s jednotlivci, páry nebo s celými rodinami

 

 VYCHÁZÍM Z VAŠICH POTŘEB A ZKUŠENOSTÍ…

…POMÁHÁM VÁM NAJÍT VLASTNÍ CESTU Z VAŠICH TRÁPENÍ

Východiskem mé práce je psychoterapeutický systemický přístup zaměřený „na řešení“. Budeme pracovat formou rozhovoru a zabývat se tím, co vás trápí a co právě řešíte. Terapie bude tak krátká nebo dlouhá, jak budete potřebovat. Budeme společně tvořit, přemýšlet, experimentovat a testovat. Terapii může rozšířit práce v hypnóze nebo relaxačně symbolická terapie.

V SOULADU S POZNATKY NEUROVĚDY

V terapii pracuji v souladu s nejnovějšími poznatky tzv. neurovědy, která se zabývá činností mozku. Vycházím ze skutečnosti, že lidský mozek je „plastický“ a dokáže se proměňovat vlivem myšlení, cítění i prožívání. „Plastický mozek“ vyžaduje „plastickou terapii“. Pro každého člověka jedinečnou. Proto volím přístupy, které narušují nefungující stereotypy uložené v mozku. Pomůžu vám „rozhýbat“ to, o čem jste si mysleli, že už se rozhýbat nedá. Najít vaši cestu ke spokojenosti.

Bez vaší spolupráce to však nepůjde. Ladí to s vámi? Můžete se rozhodnout, jestli je tento způsob práce pro vás užitečný.

 

ETICKY A ODBORNĚ

Řídím se odbornými a etickými zásadami svého oboru – splňuji podmínky členství v České asociaci pro psychoterapiiZDE. Jsem absolventkou 800 hodinového pětiletého výcviku Komunikační psychoterapie a hypnoterapie přístupu M.H Ericksona, jednoletého výcviku v Relaxačně – symbolické psychoterapii, dvouletého výcviku v Systemickém koučování a certifikovanou trenérkou paměti nejvyššího stupně. Svoji kvalifikaci si rozšiřuji v kurzech, výcvicích a supervizi.

 

KDE MĚ NAJDETE?

SOUKROMÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ PRAXE v Liberci

PSYCHOTERAPEUTICKÉ CENTRUM PSYCHOTERA v Praze

PSYCHOTERAPEUTICKÁ KLINIKA HERMÉS GROUP v Praze

 

 NA KONZULTACI SE MŮŽETE OBJEDNAT ZDE

OBJEDNÁVKA NA PRVNÍ KONZULTACI

 

 

NEBO PŘED PRVNÍM SEZENÍM ZJISTIT VÍC O TOM, JAK PRACUJI


 

.