O PSYCHOTERAPII

PŘED PRVNÍM SEZENÍM

Psychoterapie jako důvěrný a užitečný rozhovor

Psychoterapie je profesionální pomoc, která probíhá v důvěrném rozhovoru mezi terapeutem a klientem. V terapeutickém rozhovoru  jsem vázána povinností dodržovat profesionální mlčenlivost. V bezpečném prostředí můžete snadněji mluvit o tom, co vás trápí.  Pozorovat své obtíže z jiného úhlu a měnit zažité vzorce chování. Pustit se tam, kam byste se sami neodvážili. V terapii můžete být sami sebou, nemusíte být za hrdinu. Můžete vyjadřovat své obavy a strachy, můžete začít experimentovat. Můžete pracovat tak rychle a tak pomalu, jak budete potřebovat.

Cílem je spokojený klient

Mám zájem na tom, abyste odcházeli spokojeni a aby se výsledky terapie co nejdříve odrazily v kvalitě vašeho života. I proto spolu budeme mluvit o očekávání, průběhu i výsledcích terapie.

Je třeba počítat s tím, že se při společné práci můžete dostávat mimo svoji „zónu komfortu“. Když budete o věcech přemýšlet jinak, pravděpodobně o sobě zjistíte něco nového. Některé situace mohou být pro vás nepohodlné a může to na vás klást zvýšené nároky.

Jak udělat první krok k terapii – jak se objednat

Možná je tohle vaše první terapie a chcete se objednat. Možná se vám do toho moc nechce. Nevíte, co od setkání čekat. Nebudou to vyhozené peníze? Jak mi pomůže povídání? Pokud vám tohle běhá v hlavě nebo máte jiné otázky, nebojte se zavolat nebo napsat. Všechno vám ráda vysvětlím. Bude to váš první krok a začátek něčeho nového :-).

Jak udělat druhý krok – co tam budu povídat

„Nevím, co tam budu povídat, nevím, odkud začít, mám si něco připravit???“

Tohle vám běhá v hlavě? Je to úplně normální. Přijďte a já se o vás postarám. Vysvětlím vám, jak pracuju. Budeme mluvit o tom, co od terapie očekáváte, jaká je moje role a jaká je ta vaše. Je úplně jedno, odkud začnete. Dříve nebo později se stejně dostanete k tomu nejdůležitějšímu :-). Na konci prvního sezení budete mít jasnější představu o tom, jestli vám tahle spolupráce dává smysl. S vyhodnocením účinnosti terapie však počkejte o něco déle. Většinou přicházíte s dlouhodobými obtížemi, nechtějte tedy všechno vyřešit během jednoho sezení. Netlačte na sebe. I při prvním sezení můžete udělat velký kus práce a já vás v tom maximálně podpořím.

Na frekvenci i počtu setkání se domluvíme tak, abysme respektovali vaše možnosti: časové, finanční, i to, že to celé od vás bude vyžadovat zapojení a jisté úsilí. Pokud je ve vašich možnostech přijít jen jednou, řekněte mi to hned na začátku, abysme i z jedorázové konzultace dostali maximum.

Mám chronické potíže a bojím se, že mi psychoterapie nepomůže

Možná máte dlouhodobé obtíže, které jako by už patřily k vašemu životu. Možná jste prošli různými terapiemi a léčili se na mnoha místech – a problémy přetrvávají. Můžu vám pomoci? Nestanu se jen dalším milníkem na vaší cestě? Udělám všechno pro to, aby to tak nebylo. Každý terapeut má svůj vlastní přístup a právě na řešení zaměřená spolupráce může být ta pravá. Další možnosti přináší terapie s pomocí hypnózy nebo relaxačně symbolická terapie. Budete-li chtít.

V případě dlouhodobých potíží především psychosomatického charakteru doporučuji spolupráci fromou „RELAXAČNĚ SYMBOLICKÉ TERAPIE“. Tato terapie vychází ze Schultzova autogenního tréninku a teorie C. G. Junga a je vhodná pro terapii psychosomatických onemocnění, zmírnění psychického stresu a úzkosti a jiných psychických a tělesných obtíží.

Jedním z cílů této terapie je zklidnění  a harmonizace tří základních oblastí člověka: psychiky, těla a vegetativních tělesných funkcí (vnitřních orgánů – srdce, cév..) a obnovení seberegulující schopnosti organismu.

Dalším cílem této terapie je rozeznání a porozumění signálům přicházejícím z vlastního těla, zpracování zážitků a pocitů, uvolnění nahromaděné potlačené energie a napětí. Toto napětí se může projevovat tělesným (zdravotním) problémem v podobě psychosomatického onemocnění.

Relaxačně symbolická terapie má úžasný sebepoznávací, seberozvojový a preventivní potenciál. Rozšiřuje schopnosti člověka tím, že mu předává možnost podílet se svépomocí na vlastním uzdravení a učí ho dovednosti, kterými může ovlivňovat vlastní život.

Ano, tahle cesta není jednoduchá, vyžaduje vaše úsilí a čas. Já vás na ní ráda podpořím, pokud nám to společně bude dávat smysl.

OBJEDNÁVKA NA PRVNÍ KONZULTACI

MŮJ PŘÍSTUP

1. Systemická "na řešení" zaměřená psychoterapie

  • Metody vycházející ze systemického, na řešení zaměřeného přístupu, jsou založeny na respektu k jedinečnosti vnímání, zkušenostem a prožitkům člověka. Systemická terapie je tedy pro každého člověka jedinečná a jedinečný je také způsob, kterým člověk rozvíjí a dosahuje svého řešení. Zaměření na zkušenosti a zdroje člověka a hledání „splavnosti“ a „průchodnosti“ umožňuje postupovat v partnerském dialogu způsobem, který urychluje hledání nejlepších řešení a usnadňuje zvládnout cestu k cíli s co nejmenšími ztrátami a výkyvy.
  • Při "systemické" práci zohledňujeme skutečnost, že člověk je vždy součástí systému, ať už rodinného, pracovního nebo jiného. Individuální změny tak následně často vyvolávají změny v celém jeho systému. 
  • Zaměření na "řešení" umožňuje zaměřit pozornost klienta do budoucnosti a rozvíjet takové řešení, kdy problém už není přítomen. Jedná se o unikátní přístup, který významně zkracuje délku terapie a poskytuje nový pohled na možnosti řešení potíží, aniž by se člověk dlouhodobě utápěl v problému (což často dělal před příchodem do terapie).

2. V souladu s poznatky neurovědy

Usiluji o maximální účinnost terapie, proto svou práci stavím na nejnovějších poznatcích o činnosti mozku, tzv. neurovědy. V psychoterapii vycházím ze skutečnosti, že lidský mozek je "plastický". Mozek jako nejdynamičtější orgán v těle se vlivem duševní a fyzické aktivity od narození až do smrti neustále proměňuje. Tomuto jevu se říká  „NEUROPLASTICITA“Neuroplasticita umožňuje učení, rozvoj a změnu. Její odvrácená stránka – "neurální rigidita", zodpovídá za naše stereotypy a zlozvyky. Přestože máme naše stereotypy v mozku hluboce zapsané, celoživotní schopnost "neuroplasticity" dokáže "rozhýbat" to, o čem jsme si mysleli, že už se rozhýbat nedá. Mozek každého člověka je jedinečný. Když víte, jak mozek funguje, můžete snadněji narušit nefungující stereotypy, rozehrát novou životní partii a najít jedinečnou cestu k vyřešení vašich obtíží.

3. Hypnóza rozšiřuje možnosti spolupráce

Součástí psychoterapie může být i práce v HYPNÓZE. Hypnoterapie je vždy součástí širšího psychoterapeutického rámce. O způsobu terapie se s každým člověkem domlouvám. Hypnoterapii považuji za způsob komunikace, která "oslovuje" mentální procesy probíhající na nevědomé úrovni. Navazuji na odkaz psychoterapeuta a hypnoterapeuta Miltona H. Ericksona a propojuji ho s nejnovějšími poznatky neurovědy, která tvrdí, že převážná většina našich mentálních operací probíhá nevědomě. "Ericksonské" principy pomáhají rozšiřovat individualitu přístupu k jednotlivým klientům a situacím. Prostředím pro změnu se tak stávají jak vědomé, tak nevědomé zdroje člověka.

4. Střednědobá relaxačně symbolická terapie

Relaxačně symbolická terapie je vhodná pro terapii psychosomatických onemocnění, zmírnění psychického stresu a úzkosti a jiných psychických a tělesných obtíží. Vychází ze Schultzova autogenního tréninku a teorie C. G. Junga. Užitečným způsobem využívá harmonizujících účinků hluboké relaxace, pomáhá porozumět signálům přicházejícím z vlastního těla, zpracovat zážitky a pocity a uvolnit nahromaděné potlačené energie a napětí. Umožňuje větší zapojení klientů do sebeléčby, má sebepoznávací a preventivní potenciál. Jedná se  o účinnou střednědobou terapii pro přetíženého člověka v 21. století :-).

S KÝM PRACUJI

Standardně nabízím individuální, párovou a rodinnou psychoterapii.

Individuální psychoterapie

Při individuální psychoterapii se společně s klientem věnujeme jeho osobní situaci a jeho osobním tématům a potřebám. Respektuji způsob, kterým člověk o svých věcech přemýšlí a jak věci vnímá. Zároveň se snažím vytvořit bezpečné prostředí, které umožní otvírat témata, která běžně zůstávají skryta a pohlížet na ně způsobem, který pomůže hledat a najít uspokojující řešení. Respekt ke zdrojům a zkušenostem klientů a hledání „splavnosti“ a „průchodnosti“ celkově proces psychoterapie urychluje a usnadňuje zvládnout cestu k cíli s co nejmenšími ztrátami a výkyvy.
Délka a frekvence setkání:

    1. Jednorázová konzultace. Pokud plánujete jednorázovou konzultaci pro akutní řešení své situace, zvažte sezení v délce 90 minut.
    2. Krátkodobá spolupráce mívá obvykle 3 – 12 sezení. Konzultace jsou standardně 60 minutové. Je vhodné uvažovat o prvním sezení v délce 90 minut a dále pokračovat hodinovými sezeními. Frekvence setkání závisí na rozhodnutí, potřebách a možnostech klienta. Nelze doporučit určité množství konzultací pro určitou situaci, každý člověk pracuje jinak. Doporučuji však absolvovat alespoň 3 – 5 setkání, spolupráci společně vyhodnotit a domluvit se na dalším postupu.
    3. Střednědobá až dlouhodobá spolupráce v trvání nad 10 sezení je vhodná pro klienty, kteří upřednostňují dlouhodobou podporu terapeuta.

Párová a rodinná psychoterapie

Párová psychoterapie dává klientům možnost řešit partnerské a rodinné potíže v bezpečném konstruktivním prostředí. Tento rámec dovoluje všem zúčastěným otevřeně o svých potřebách a očekáváních mluvit, vyslovit to, co dosud vysloveno nebylo, slyšet a být slyšen, objevovat a sdílet, slaďovat se a následně společně hledat cesty, které umožní najít nejvhodnější řešení obtíží, se kterými partneři/rodina do terapie přišli.
Délka a frekvence setkání:

  • Pro setkávání platí stejné podmínky jako pro individuální terapii.

 OBJEDNÁVKA NA PRVNÍ KONZULTACI