O PSYCHOTERAPII – PŘED PRVNÍM SEZENÍM

Psychoterapie jako důvěrný a užitečný rozhovor

Psychoterapie je profesionální pomoc, která probíhá v důvěrném rozhovoru mezi terapeutem a klientem. V terapeutickém rozhovoru  jsem vázána povinností dodržovat profesionální mlčenlivost. V bezpečném prostředí můžete snadněji mluvit o tom, co vás trápí.  Hledat, co vlastně potřebujete. Pozorovat své obtíže z jiného úhlu, měnit zažité vzorce chování a pustit se tam, kam byste se sami nikdy nepustili. V terapii můžete být sami sebou, nemusíte být za hrdinu. Můžete vyjadřovat své obavy a strachy, můžete začít experimentovat. Můžete pracovat tak rychle a tak pomalu, jak budete potřebovat.

Cílem je spokojený klient :-)

Mám zájem na tom, abyste odcházeli spokojeni a aby se výsledky terapie co nejdřív odrazily v kvalitě vašeho života. I proto spolu budeme mluvit o očekávání, průběhu i výsledcích terapie.

Je třeba počítat s tím, že se při společné práci můžete dostávat mimo svou „zónu komfortu“. Budete o věcech přemýšlet jinak, pravděpodobně o sobě zjistíte něco nového, některé situace mohou být pro vás nepohodlné. To na vás může klást zvýšené nároky.

Jak udělat první krok k terapii – jak se objednat

Možná je tohle vaše první terapie a chcete se objednat . Možná se vám do toho moc nechce. Nevíte, co od setkání máte čekat. Nebudou to vyhozené peníze? Asi si nedovedete představit, jak vám „mluvení“ může pomoct. Lidi často vypráví, jak byl ten první krok těžký. ZVEDNĚTE TELEFON NEBO MI NAPIŠTE. Udělejte první krok. Je to narušení stereotypu a začátek něčeho nového.

Jak udělat druhý krok – co tam budu povídat

„Nevím, co tam budu povídat, nevím, odkud začít, mám si něco připravit???“

Běhá vám tohle v hlavě? Je to úplně normální. Přijďte a já se o vás postarám. Vysvětlím vám, jak pracuju. Budeme se bavit o tom, co od terapie očekáváte, jaká je moje role a jaká je ta vaše. Je úplně jedno, odkud začnete. Dříve nebo později se stejně dostanete k tomu nejdůležitějšímu :-). Na konci prvního sezení budete mít lepší představu o tom, jestli vám tahle spolupráce dává smysl. S vyhodnocením účinnosti terapie však počkejte o něco déle. Většinou přicházíte s dlouhodobými obtížemi, nechtějte tedy všechno vyřešit během jednoho sezení. Netlačte na sebe. I při prvním sezení můžete udělat velký kus práce a já vás v tom maximálně podpořím.

Na frekvenci i počtu setkání se domluvíme tak, abysme respektovali vaše možnosti: časové, finanční, i to, že to celé od vás bude vyžadovat zapojení a jisté úsilí. Pokud je ve vašich možnostech přijít jen jednou, řekněte mi to hned na začátku, abysme i z jedorázové konzultace dostali maximum.

Mám chronické potíže a bojím se, že mi psychoterapie nepomůže

Možná máte dlouhodobé obtíže, které jako by už patřily k vašemu životu. Možná jste prošli různými terapiemi a léčili se na mnoha místech – a problémy přetrvávají. Můžu vám pomoct? Nestanu se jen dalším milníkem na vaší cestě? Udělám všechno pro to, aby to tak nebylo. Každý terapeut má svůj vlastní přístup a právě na řešení zaměřená spolupráce může být ta pravá. Další možnosti přináší terapie s pomocí hypnózy nebo relaxačně symbolická terapie. Budete-li chtít.

V případě dlouhodobých potíží především psychosomatického charakteru doporučuji spolupráci fromou „RELAXAČNĚ SYMBOLICKÉ TERAPIE“. Tato terapie vychází ze Schulzova autogenního tréninku a teorie C. G. Junga a je vhodná pro terapii psychosomatických onemocnění, zmírnění psychického stresu a úzkosti a jiných psychických a tělesných obtíží.

Jedním z cílů této terapie je zklidnění  a harmonizace tří základních oblastí člověka: psychiky, těla a vegetativních tělesných funkcí (vnitřních orgánů – srdce, cév..) a obnovení seberegulující schopnosti organismu.

Dalším cílem této terapie je rozeznání a porozumění signálům přicházejícím z vlastního těla, zpracování zážitků a pocitů, uvolnění nahromaděné potlačené energie a napětí. Toto napětí se může projevovat tělesným (zdravotním) problémem v podobě psychosomatického onemocnění.

Relaxačně symbolická terapie má úžasný sebepoznávací, seberozvojový a preventivní potenciál. Rozšiřuje schopnosti člověka tím, že mu předává možnost podílet se svépomocí na vlastním uzdravení a učí ho dovednosti, kterými může ovlivňovat vlastní život.

Ano, tahle cesta není jednoduchá, vyžaduje vaše úsilí a čas. Já vás na ní ráda podpořím, pokud nám to společně bude dávat smysl.

OBJEDNAT SE MŮŽETE ZDE

OBJEDNÁVKA NA PRVNÍ KONZULTACI
 

 

PSYCHOTERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY A METODY, NA KTERÝCH STOJÍ MOJE PRÁCE

1. Systemická "na řešení" zaměřená psychoterapie

  • Metody vycházející ze systemického, na řešení zaměřeného přístupu, jsou založeny na respektu k jedinečnosti vnímání, zkušenostem a prožitkům člověka. Systemická terapie je tedy pro každého člověka jedinečná a jedinečný je také způsob, kterým člověk rozvíjí a dosahuje svého řešení. Zaměření na zkušenosti a zdroje člověka a hledání „splavnosti“ a „průchodnosti“ umožňuje postupovat v partnerském dialogu způsobem, který urychluje hledání nejlepších řešení a usnadňuje zvládnout cestu k cíli s co nejmenšími ztrátami a výkyvy.
  • Při "systemické" práci zohledňujeme skutečnost, že člověk je vždy součástí systému, ať už rodinného, pracovního nebo jiného. Individuální změny tak následně často vyvolávají změny v celém jeho systému. 
  • Zaměření na "řešení" umožňuje zaměřit pozornost klienta do budoucnosti a rozvíjet takové řešení, kdy problém už není přítomen. Jedná se o unikátní přístup, který významně zkracuje délku terapie a poskytuje nový pohled na možnosti řešení potíží, aniž by se člověk dlouhodobě utápěl v problému (což často dělal před příchodem do terapie).

2. V souladu s poznatky neurovědy

Usiluji o maximální účinnost terapie, proto svou práci stavím na nejnovějších poznatcích o činnosti mozku, tzv. neurovědy. V psychoterapii vycházím ze skutečnosti, že lidský mozek je "plastický". Mozek jako nejdynamičtější orgán v těle se vlivem duševní a fyzické aktivity od narození až do smrti neustále proměňuje. Tomuto jevu se říká  „NEUROPLASTICITA“Neuroplasticita umožňuje učení, rozvoj a změnu. Její odvrácená stránka – "neurální rigidita", zodpovídá za naše stereotypy a zlozvyky. Přestože máme naše stereotypy v mozku hluboce zapsané, celoživotní schopnost "neuroplasticity" dokáže "rozhýbat" to, o čem jsme si mysleli, že už se rozhýbat nedá. Mozek každého člověka je jedinečný. Když víte, jak mozek funguje, můžete snadněji narušit nefungující stereotypy, rozehrát novou životní partii a najít jedinečnou cestu k vyřešení vašich obtíží.

3. Hypnóza rozšiřuje možnosti spolupráce

Součástí psychoterapie může být i práce v HYPNÓZE. Hypnoterapie je vždy součástí širšího psychoterapeutického rámce. O způsobu terapie se s každým člověkem domlouvám. Hypnoterapii považuji za způsob komunikace, která "oslovuje" mentální procesy probíhající na nevědomé úrovni. Navazuji na odkaz psychoterapeuta a hypnoterapeuta Miltona H. Ericksona a propojuji ho s nejnovějšími poznatky neurovědy, která tvrdí, že převážná většina našich mentálních operací probíhá nevědomě. "Ericksonské" principy pomáhají rozšiřovat individualitu přístupu k jednotlivým klientům a situacím. Prostředím pro změnu se tak stávají jak vědomé, tak nevědomé zdroje člověka.

4. Střednědobá relaxačně symbolická terapie

Relaxačně symbolická terapie je vhodná pro terapii psychosomatických onemocnění, zmírnění psychického stresu a úzkosti a jiných psychických a tělesných obtíží. Vychází ze Schulzova autogenního tréninku a teorie C. G. Junga. Užitečným způsobem využívá harmonizujících účinků hluboké relaxace, pomáhá porozumět signálům přicházejícím z vlastního těla, zpracovat zážitky a pocity a uvolnit nahromaděné potlačené energie a napětí. Umožňuje větší zapojení klientů do sebeléčby, má sebepoznávací a preventivní potenciál. Jedná se  o účinnou střednědobou terapii pro přetíženého člověka v 21. století :-).

 

S KÝM PRACUJI

Standardně nabízím individuální, párovou a rodinnou psychoterapii.

Individuální psychoterapie

Při individuální psychoterapii se společně s klientem věnujeme jeho osobní situaci a jeho osobním tématům a potřebám. Respektuji způsob, kterým člověk o svých věcech přemýšlí a jak věci vnímá. Zároveň se snažím vytvořit bezpečné prostředí, které umožní otvírat témata, která běžně zůstávají skryta a pohlížet na ně způsobem, který pomůže hledat a najít uspokojující řešení. Respekt ke zdrojům a zkušenostem klientů a hledání „splavnosti“ a „průchodnosti“ celkově proces psychoterapie urychluje a usnadňuje zvládnout cestu k cíli s co nejmenšími ztrátami a výkyvy.
Délka a frekvence setkání:

    1. Jednorázová konzultace. Pokud plánujete jednorázovou konzultaci pro akutní řešení své situace, zvažte sezení v délce 90 minut.
    2. Krátkodobá spolupráce mívá obvykle 3 – 12 sezení. Konzultace jsou standardně 60 minutové. Je vhodné uvažovat o prvním sezení v délce 90 minut a dále pokračovat hodinovými sezeními. Frekvence setkání závisí na rozhodnutí, potřebách a možnostech klienta. Nelze doporučit určité množství konzultací pro určitou situaci, každý člověk pracuje jinak. Doporučuji však absolvovat alespoň 3 – 5 setkání, spolupráci společně vyhodnotit a domluvit se na dalším postupu.
    3. Střednědobá až dlouhodobá spolupráce v trvání nad 10 sezení je vhodná pro klienty, kteří upřednostňují dlouhodobou podporu terapeuta.

Párová a rodinná psychoterapie

Párová psychoterapie dává klientům možnost řešit partnerské a rodinné potíže v bezpečném konstruktivním prostředí. Tento rámec dovoluje všem zúčastěným otevřeně o svých potřebách a očekáváních mluvit, vyslovit to, co dosud vysloveno nebylo, slyšet a být slyšen, objevovat a sdílet, slaďovat se a následně společně hledat cesty, které umožní najít nejvhodnější řešení obtíží, se kterými partneři/rodina do terapie přišli.
Délka a frekvence setkání:

  • Pro setkávání platí stejné podmínky jako pro individuální terapii.

 OBJEDNAT SE MŮŽETE TELEFONICKY

 774 283 313

NEBO ZDE

OBJEDNÁVKA NA PRVNÍ KONZULTACI