Metoda TRE® – TENSION and TRAUMA RELEASING EXERCISES

TRE® je inovativní terapeutický přístup pro zmírnění stresu, zvýšení odolnosti nervového systému a zotavení z fyzických i psychických zranění a traumat. TRE® je jemný a hluboký proces, který prostřednictvím trvalé a pravidelné praxe pomáhá přejít přes zotavení k odolnosti a optimálnímu výkonu. Využívá se terapeuticky i preventivně.

Terapeutický přístup TRE®

TRE® je bezpečný a jemný způsob práce s tělem, který při pravidelné praxi uvolňuje každodenní napětí a zklidňuje nervový systém. TRE® rovněž pomáhá uvolňovat hluboké chronické vzorce napětí, které vzniky v důsledku těžkých emočních či fyzických zranění a traumat. Jemná práce s tělem s pomocí jednoduchých cviků aktivuje přirozený vrozený reflex, který můžeme vnímat jako třes, chvění, uvolnění tepla, mimovolní pohyb. Tento reflex je součástí vrozených regulačních mechanismů, kterými naše tělo uvolňuje napětí a obnovuje fyzickou a psychickou rovnováhu.

Terapie dlouhodobých a opakovaných traumat, těžkých emočních stavů, úzkostí či souvisejících psychosomatických obtíží vyžaduje komplexní péči, zde je TRE® vynikajícím partnerem standardních léčebných přístupů a psychoterapie.

Při práci s traumatem může mít terapie TRE® individuální podobu (co se týče rozsahu, obsahu a frekvence sezení) a je třeba, aby plně respektovala požadavky klientova tělesného a emočního prožívání.

V případě léčby traumatu by terapie TRE®  měla být součástí komplexní psychoterapeutické péče a metodou by vás vždy měl provázet certifikovaný lektor TRE®.

TRE® Certified Provider – absolventka programu TRE® Global Certification Training Program pro práci s traumatem a stresem

Jsem držitelkou mezinárodního certifikátuTRE® Certified Provider (dvouletý výcvik jsem absolvovala ve spolupráci s https://traumaprevention.com/) a pracuji s jednotlivci a malými skupinami. Pokud potřebujete zklidnit svůj nervový systém, získat větší odolnost, cítíte, že nepříznivé zážitky z dětství a chronický stres snižují vaši psychickou a fyzickou kapacitu zvládat nároky vašeho života a jste ochotni na sobě pracovat, kontaktujte mě pro další informace. Pracuji s fyzicky a psychicky zdravými jedinci ve věku od 18 let.

 • TRE® - vice o metodě

  „Uvíznutí“ v traumatu – když tělo nezapomíná

  Ačkoliv lidský organismus dokáže v okamžiku hrozby snadno instinktivně aktivovat stresovou reakci (boj – útěk – zamrznutí – kolaps), ne vždy však je možné reakci „vypnout“, když nebezpečí odezní. Pokud nahromaděná energie potřebná ke zvládnutí situace nebyla náležitě využita (bojem nebo útěkem) nebo následně uvolněna (přirozeným třesem, uvolněním emocí, aj.), stresová reakce těla přetrvává i poté, co událost pomine. Tělo zůstává ve stavu pohotovosti, jako by nebezpečí stále existovalo. Chronický vzorec ochrany i nadále udržuje chronickou úroveň stresu a tím dochází k narušení fyziologických procesů v těle. Tyto stavy mohou vyústit ve vznik posttraumatické poruchy a projevovat se svalovými blokádami, úzkostmi, depresí, podrážděností, vznětlivostí, poruchami koncentrace, nespavostí, chronickou únavou, otupělostí, pocity marnosti a mohou vést k neadekvátním odpovědím organismu na další stresové podněty.

  Jak TRE® pomáhá?

  Lidé, stejně jako ostatní savci, mají geneticky zakódovanou schopnost zotavit se z náročných stresových a traumatických zkušeností a uvolnit napětí, které se nahromadilo v těle. TRE® této schopnosti lidského organismu využívá a pomáhá postupně dokončovat narušenou fyziologickou stresovou reakci. Když cvičíme s pomocí TRE®, třes nebo spontánní pohyb se uvolňuje reflexně/mimovolně, zároveň ho můžeme vědomě řídit a kontrolovat. Třes se aktivuje v bezpečném prostředí, tělo snadněji pouští vzorce napětí a vrací se do stavu rovnováhy. Lidé, na rozdíl od zvířat, třes v běžném životě potlačují, protože třes bývá spojován se slabostí a strachem. TRE® pomáhá tuto instinktivní reakci obnovit. 

  TRE® je proces

  Předpokladem pro postupné zpracování emoční a fyzické zátěže je vytvoření bezpečného vztahu s terapeutem i se sebou samým. Vytváření bezpečí a tolerance k náročnějšímu prožívání je součástí léčebného procesu. Proces je založen na principu „follow the body“ (následuj své tělo) a zatímco tělo si v bezpečném prostředí může znovu vzpomínat na přirozený způsob, kterým dokáže náročné situace zpracovat, naše „hlava“ se učí celý proces regulovat. Tak, abychom postupně mohli začít pracovat samostatně, bez terapeuta. Naučit se dovednosti „regulace“ je při práci s TRE® naprosto zásadní.

  Autor metody

  Autorem TRE® je psychoterapeut a mezinárodní odborník v oblasti intervence při traumatu a řešení konfliktů PhD. David Berceli, Ph.D. David strávil dvě desetiletí životem a prací v devíti zemích, kde poskytoval semináře na uvolnění traumatu a navrhoval programy zotavení pro mezinárodní organizace po celém světě.  TRE® se využívá přibližně 30 let a vyučuje se ve více než 60 zemích světa.TRE® je možné se více dozvědět na www.traumaprevention.com. Metoda je podpořena neurobiologickým výzkumem https://traumaprevention.com/research/.

  Jak se TRE® naučit a jak praktikovat?

  Cvičení se zdají být jednoduchá a snadno se je naučíte, největší hodnotu však získáte, když vás metodou provede certifikovaný lektor/terapeut TRE®, který jako jediný může metodu vyučovat. Nácvik může probíhat individuálně nebo v malé skupině. Certifikovaní lektoři TRE® mají širokou škálu odborných znalostí, dovedností a zkušeností a prochází náročným výcvikem.

  Metoda byla navržena jako svépomocná a doporučuje se používat ji samostatně  po nácviku a osvojení podle potřeby v průběhu života.  Mnozí lidé uvádí okamžitý přínos už po jednom sezení TRE®, u jiných se výsledky projeví až po několika cvičeních.

  V případě léčby traumatu, těžkých emočních stavů, úzkostí či souvisejících psychosomatických obtíží by metoda měla být součástí komplexní psychoterapeutické péče a metodou by vás vždy měl provázet certifikovaný lektor TRE®. V tomto případě je třeba, aby nácvik probíhal při individuálním sezení. Váš TRE® lektor vám rovněž pomůže cvičení přizpůsobit, pokud máte nějaká fyzická omezení.

  Využití TRE®

  • Když potřebujete uvolnit akutní i chronické napětí v těle, které vzniklo působením zvýšené fyzické nebo psychické zátěže a stresu: v zaměstnání, při řešení náročných životních situací, prožitím traumatické situace, při sportu.
  • Jako prevence pro náročné profese (hasiči, vojáci, zdravotničtí pracovníci, učitelé, psychoterapeuti, sociální pracovníci, aj.) i běžnou populaci. TRE® pomáhá zabránit tomu, aby se úroveň stresu a napětí projevila bolestí, dyskomfortem nebo chronickým onemocněním.
  • Jako prevence syndromu vyhoření
  • Jako součást rekonvalescence ze starších zranění
  • Jako součást regenerace sportovců po zátěži
  • Při bolestech svalů a kloubů
  • Při nespavosti
  • Při terapii úzkostných stavů
  • Při potížích s otěhotněním, menstruačních bolestech, rekonvalescenci po porodu (po šestinedělí), při léčbě sexuálních dysfunkcí
  • Při zvládání agrese, konfliktů na pracovišti i v rodině

  TRE® Certified Provider:

  Mgr. Jindra Bachmanová, psychoterapeutka, hypnoterapeutka, absolventka dlouhodobého výcviku TRE® Global Certification Training Program

  Kontakt:

  Tel.: 774 283 313

  Email: jindra.bachmanova(zavináč)gmail.com

 

PSYCHOTERAPIE – MOŽNOSTI PRO ONLINE KONZULTACE

 • ONLINE KONZULTACE

  Pokud jste nováčkem v terapii „na dálku“, nemusíte se obávat, vždy vás předem provedu jednotlivými kroky. Online terapie je plnohodnotná intenzivní forma spolupráce.

  Konzultace na dálku probíhá v bezpečí vašeho domova nebo kanceláře. Pracujeme prostřednictvím telefonu, tabletu nebo počítače přes různé platformy a aplikace:

  TELEFON – moje číslo je 774 283 313

  1. Běžné volání bez přenosu obrazu:

  • Pro zachování diskrétnosti i plynulý přenos je vhodné mít sluchátka
  • Pokud nechcete, aby se vaše terapie stala veřejnou produkcí, netelefonujte v zaparkovaném autě se zapnutým „hands free“ :-)

  2. Videohovor nebo audiohovor přes aplikace FaceTime, WhatsApp

  POČÍTAČ:

  WHEREBY.COM – prozatím favorit pro svoji jednoduchost, stabilitu a zabezpečení

  • Nemusíte stahovat žádný program, nikam se přihlašovat ani registrovat, pracujete z jakéhokoli prohlížeče.
  • V domluveném čase vám pošlu pozvánku (odkaz) emailem – tu rozkliknete, povolíte možnosti kamery a mikrofonu, dostanete se do mé virtuální pracovny a můžeme začít.

   

 • STORNO PODMÍNKY
  • Pokud potřebujete změnit domluvený termín konzultace, učiňte tak nejpozději 48 hodin před dohodnutým časem setkání.
  • V případě, že konzultaci zrušíte po tomto termínu nebo se k hovoru vůbec nedostavíte, požádám vás o úhradu 100% z ceny konzultace. Váš termín již nemůže využít jiný klient.
 • ETICKÝ RÁMEC
  • Všechny formy online terapie jsou vázány ETICKÝM KODEXEM ČESKÉ ASOCIACE PRO PSYCHOTERAPII.
  • Průběh hovoru je DISKRÉTNÍ, NENÍ POVOLENO z konzultací pořizovat JAKÉKOLI NAHRÁVKY.
  • Konzultací se účastní jen PŘEDEM DOHODNUTÍ ÚČASTNÍCI.
 • VÍCE O PSYCHOTERAPII

  více o PSYCHOTERAPII najdete ZDE

 • CENA ZA ONLINE KONZULTACE

  CENA ZA ONLINE KONZULTACE JE 1500 KČ/60 minut

  PLATBA ZA SEZENÍ PROBÍHÁ PŘED SEZENÍM na číslo účtu 1412260014/3030 Air Bank 

 •