Komplexní koučování

je odborně náročná VŠESTRANNÁ PÉČE o OSOBY pracující v podmínkách VYSOKÉ PRACOVNÍ ZÁTĚŽE a STRESU a řeší potřeby klienta ve všech životních souvislostech

Tato intenzivní forma spolupráce je vhodná pro VEDOUCÍCH PRACOVNÍKY, MAJITELE FIREM, zástupce psychicky i fyzicky náročných profesí i vrcholové sportovce. 

Komplexní koučování je jeden z nejúčinnějších způsobů práce, který umožňuje pohlížet na člověka v jeho celistvosti. Využívá synergického působení koučování, psychoterapie, relaxační terapie, práce s traumatem a stresem a přináší výsledky tam, kde ostatní přístupy selhávají. Je vhodné pro vytížené pracovníky – majitele firem, ředitele společností, manažery. Komplexní koučování přesahuje pracovní rámec klienta a pomáhá řešit jeho potřeby i v širších v souvislostech partnerství, rodiny, firmy, volného času, aj.).

Kdy zvolit komplexní koučování?

 • když potřebujete dlouhodobě dosahovat vysokých výkonů a zároveň se udržovat ve skvělé kondici,
 • když se nahromaděné problémy odráží na vašem zdraví nebo ovlivňují rodinný/partnerský život,
 • když potřebujete udělat zásadní životní změnu v oblasti jak profesní, tak osobní,
 • když pociťujete syndrom vyhoření,
 • když máte vztahové a komunikační problémy,
 • když ztrácíte energii, motivaci, sebevědomí,
 • když trpíte depresemi, úzkostmi, nespavostí,
 • když se pro vás práce stala závislostí.

Při komplexním koučování, po dohodě s klientem, využívám celou šíři přístupů koučování a psychoterapie. Zdrojem mé práce je systemický přístup, komunikační psychoterapie Miltona H. Ericksona, relaxační techniky a techniky práce s tělem.

 

 Potřebujete víc informací? Neváhejte a zavolejte mi :-)

 774 283 313

 

Manažerské koučování

Složité úkoly a zdánlivě neřešitelné situace často ve firemní praxi připomínají hlavolamy. Hlavolamy se nedají vyřešit standardními postupy, na každý musíte jít jinak. Majitelům firem, vedoucím pracovníkům, podnikatelům a manažerům doporučuji pro řešení složitých firemních úkolů a situací individuální koučování, které je jedním ze způsobů, jak společně nalézt vhodný postup a posunout řešení požadovaným směrem. Při manažerském koučování vycházím vždy z konkrétního zadání klienta (z objednávky zadavatele). Zadavatelem bývá zpravidla přímý nadřízený koučovaného, někdy i sám manažer - zadavatel. Objednávka zadavatele je základním rámcem, ve kterém probíhá spolupráce s pracovníky firmy. Je to základní kontext, který určuje, čeho je potřeba u zadavatele či ostatních pracovníků dosáhnout. V tomto kontextu objednávky zadavatele, při respektu k firemním cílům pracuji s jednotlivými pracovníky na jejich osobních objednávkách, které jim umožní stát se pro firmu užitečnějšími.

Kdy je vhodné přistoupit ke koučování?

Koučování jako „katalyzátor“ změny:

 • když potřebujete podpořit top management a klíčové osoby ve společnosti,
 • když potřebujete stanovit strategické cíle a další směřování společnosti,
 • když zavádíte ve společnosti změnové projekty,
 • když potřebujete zvýšit výkonnost společnosti i jednotlivců,
 • když řešíte komunikační problémy na pracovišti,
 • když potřebujete udělat analýzu vzdělávacích potřeb,
 • když potřebujete vyhledat talenty a postarat se o jejich další rozvoj,
 • když převádíte zaměstnance na novou pozici.

Koučování jako nezbytnost:

 • když nedokážete vysadit, myslíte si, že bez vás se společnost neobejde,
 • když padáte vyčerpáním a už dávno nevíte, co je to rodinný život,
 • když potřebujete získat ztracenou motivaci,
 • když se potřebujete vyrovnat se stresem a nadměrnou zátěží,
 • když se potřebujete vymanit ze stereotypu,
 • když potřebujete změnu, ale nevíte jak na to,
 • když potřebujete zjistit, cože jsou vlastně ty vaše priority,
 • když stále řešíte krizové situace,
 • když se neumíte prosadit,
 • když nestíháte,
 • když si nevěříte.