Profesionální systemické koučování

…když známé a vyzkoušené postupy přestaly vyhovovat

…když je třeba hledat nová řešení

Co je to koučování a kdo je profesionální kouč?

Koučování – (koučink) je specifická nedirektivní rozvojová aktivita, která, pokud se využívá správným způsobem a ve správný okamžik, vede k razantnímu rozvoji člověka a k dosažení výsledků v mnoha oblastech – kariérní, vztahové, partnerské, rodinné, sportovní.

  • Profesionální kouč je absolventem dlouhodobého (několikaletého) výcviku a disponuje dostatečnou praxí v řádu stovek hodin.
  • Profesionální kouč neustále rozšiřuje své vzdělání.
  • Profesionální kouč absolvuje pravidelné supervize své práce.
  • Profesionální kouč zná a dodržuje profesní a etické standardy.
  • Profesionální kouč se musí umět orientovat v mnoha pracovních kontextech. Musí nejenom reflektovat to, co potřebuje zadavatel a klient, ale zároveň musí přemýšlet o tom, co, jak a proč při práci s klientem dělá a jak se to odráží v jeho práci.
  • Profesionální kouč by měl být důvěryhodnou osobností s odpovídajícími životními i profesními zkušenostmi

Co není koučování?

Koučování není trénink, lektorování, mentoring, poradenství ani psychoterapie. Koučování bývá často s těmito způsoby práce a postupy zaměňováno.

Jak pracuji?

Při své práci vycházím ze zadání osoby, která si koučování objednala a která je jeho plátcem. V případě firemního koučování zadavatelem bývá přímý nadřízený koučovaného. Zadavatelem však může být pracovník sám (např. ředitel, majitel společnosti). Přichází – li na konzultaci soukromá osoba, tedy v případě, kdy se jedná o tzv. životní, kariérový nebo sportovní koučink, bývá rovněž zadavatelem sám koučovaný.

Rámec zadání je základem pro naši společnou práci.

Jak probíhají konzultace?

Naše společná práce se dá přirovnat k proudu řeky.

Tak, jako si řeka najde nejlepší cestu k cíli, tak společně hledáme tu „nejsplavnější“ cestu k vyřešení situace.

  • Konzultace probíhají v partnerském rozhovoru (nebo jiné dohodnuté spolupráci) s cílem najít a rozvinout silné stránky a posílit potenciál člověka, se kterým pracuji.  
  • Při koučování doprovázím a podněcuji svého partnera k hledání vlastních řešení. Pomáhám mu pohlížet na stará témata z nového úhlu a přemýšlet o nich jiným způsobem. Nové originální způsoby myšlení pomáhají překonávat bariéry až k dosažení požadovaných výstupů.
  • Respekt ke zdrojům a zkušenostem klientů a hledání „splavnosti“ a „průchodnosti“ umožňuje postupovat v partnerském dialogu způsobem, který urychluje hledání nejlepších řešení a usnadňuje zvládnout cestu k cíli s co nejmenšími ztrátami a výkyvy.

 

Systemické koučování pro privátní a firemní klienty