Odborná kvalifikace – dlouhodobé výcviky zakončené certifikátem

Výcvik v relaxačních technikách

Hélio – centrum pro duševní zdraví. Dagmar Jančová, MUDr. Mira Babiaková, 2019

160 výukových hodin

Relaxačně symbolická terapie pro děti – výcvik

PhDr. Katarína Hadašová, 2018. Výcvik akreditovaný Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou a Asociací klinických psychologů ČR.

60 výukových hodin

Relaxačně symbolická psychoterapie – výcvik

PhDr. Katarína Hadašová, PhDr. Zuzana Novosadová, 2016 – 2017. Výcvik akreditovaný Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou a Asociací klinických psychologů ČR.

100 výukových hodin

Psychoterapeutický výcvik Hypnotická a nehypnotická komunikační strategická psychoterapie M. H. Ericksona
Hermés Group Praha, 2007 – 2011. Výcvik akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně
800 výukových hodin

Systemické koučování, postgraduální výcvikový program – 1. 2. ročník
Institut systemického koučování, Praha, 2004 – 2006
240 hodin výcviku a 98 hodin supervize

Certifikovaný trenér paměti III. stupně, 2013 – 2015
Společnost pro trénování paměti a mozkový jogging. Program akreditovaný MPSV. Třístupňové vzdělávání v rozsahu 176 hodin.

Závěrečná práce: Možnosti využití vybraných postupů Ericksonovské hypnoterapie při individuálním TP

Školící a výcvikový kurz GPOP (pro práci s typologií GPOP)
Hogrefe – Testcentrum Praha

8 Step Coaching
Center for Management of Organization Effectiveness, 2004

8 Step Coaching – Certificate of Trainer Certification
Center for Management of Organization Effectiveness, 2004

Dynamický manažer ve zdravotnictví
CMC Graduate School of Business Čelákovice, 2002

Školení lektorů I., II.
Mass T&M,s.r.o. – akreditace MŠMT, 2001
Vzdělávací programy v rámci manažerského vzdělávání, vzdělávání dospělých, vzdělávání obchodníků (1994 – 2007)

Odborné stáže

Středisko pro psychoterapii a rodinnou terapii  – Ambulance Kliniky adiktologie, Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

100 hodin

Anima – terapie, z.ú

Doškolovací semináře, konference

TRE® – napětí, stres, a trauma uvolňující cvičení, INDEPT s.r.o., Bc. Jana Horsáková, 2020

Disociace z hlediska neurobiologie, psychologických teorií a v klinické praxi, Česká asociace pro psychoterapii, 2020

Vnímání vlastního těla v psychosomatice, Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP, 2019

Trauma a sandplay terapie, Michal Troudart, Bar Ilan University a Izraelský Instutit pro Jungovskou Psychologii, Izrael, 2019

7. Konference ČAP: Příběh české psychoterapie 1989 – 2019, 2019

Kurz neuropsychoterapie II. – Česká asociace pro psychoterapii, 2018

10. výcviková konference HERMÉS SOLUTION TRAINING – strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie, 2018

Stres a paměťový výkon – program kontinuálního vzdělávání trenérů paměti, Doc. MUDr. Petr Zach, Ph.D., ČSPTPMJ, 2018

17. konference Společnosti psychosomatické medicíny ČLS – Dospělý a dětský pacient v psychosomatice, 2018

Mindfulness v životě – program kontinuálního vzdělávání trenérů paměti, Mgr. Jaroslav Chýle, ČSPTPMJ, 2018

Úvod do neuropsychoterapie – Česká asociace pro psychoterapii, 2018

Ericksonovská (hypno)terapie při práci s psychosomatikou – Rob McNeilly, MBBS, Tasmánský institut M. H. Ericksona, Austrálie, 2017

6. konference České asociace pro psychoterapii, Praha, 2017

Seminář o mozku, Prof. MUDr. Martin Bojar, CSc., Prof. MUDr.Pavel Kalvach, CSc., Doc. MUDr. Petr Zach, CSc., 2017

Autogenní trénink – jóga a meditace, Mgr. Veronika Víchová, MUDr. Aleš Kubát, 2016

Identita české psychoterapie, 4. konference České asociace pro psychoterapii, 2016

16. konference Společnosti psychosomatické medicíny ČLS – Psychosomatika v klinických oborech, 2016

Autogenní trénink – stará a nová cesta, Pracovní skupina pro autogenní trénink Sekce pro hypnózu Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně, 2016

Ericksonovská hypnoterapie při práci s traumatem v klinické psychologii – Robert McNeilly, MBBS (Tasmánský Institut M. H. Ericksona, Austrálie), Asociace klinických psychologů ČR, 2015

S barvou ven – základy práce s LGBT osobami a jejich rodinami, Prague Pride, 2015

Právní aspekty výkonu psychoterapie, Česká asociace pro psychoterapii, 2015

Naučte se učit – program kontinuálního vzdělávání trenérů paměti, ČSPTPMJ, 2015

Terapeutická excelence – mimořádné výsledky v běžné terapeutické praxi (Možnosti spolupráce s „nespolupracujícími klienty“ – Scott D. Miller, Ph.D. (ICCE, USA), Asociace klinických psychologů ČR, 2014

Trénování paměti a děti – program kontinuálního vzdělávání trenérů paměti, ČSPTPMJ, 2014

Mnemotechniky – program kontinuálního vzdělávání trenérů paměti, ČSPTPMJ, 2014

Seminář alternativního myšlení a aplikované kreativity, Ivan Pilný – program kontinuálního vzdělávání trenérů paměti, ČSPTPMJ, 2014

Certifikát trenéra paměti – cvičitele zdravotní tělesné výchovy, program kontinuálního vzdělávání trenérů paměti – ČSPTPMJ, 2014

V. letní výcviková konference v Ericksonovské psychoterapii, Hermés Group Praha, 2013

Kreativita v trénování paměti, Pohyb – nejúčinnější forma prevence demence, Jak se efektivně učit cizí jazyk, ČSPTPMJ, 2013

Ericksonovské (hypno)terapeutické postupy a přístup zaměřený na řešení v klinické psychologii, Paul Koeck, MD, Institut M. H. Erickson, Belgie, 2013

Kreativita v práci trenéra paměti – program kontinuálního vzdělávání trenérů paměti, ČSPTPMJ, 2013

Jak se efektivně učit cizí jazyk – program kontinuálního vzdělávání trenérů paměti, ČSPTPMJ, 2013

Pohyb – nejúčinnější forma prevence demence – program kontinuálního vzdělávání trenérů paměti, ČSPTPMJ, 2013

Mnemotechniky – dokonalá kompenzace nedokonalé paměti – program kontinuálního vzdělávání trenérů paměti, ČSPTPMJ, 2013

Seminář péče o duši – sokratovský rozhovor – PhDr. Vladimír Dvořáček, Brno, 2012

The Art of Masterful Coaching – Coaching beyond techniques – Aboodi Shabi, ČAKO, 2012

Etika v koučovací praxi – ČAKO, 2012

Workshopy klubu interních koučů při ČAKO, 2012

Workshopy klubu personalistů při ČAKO, 2012

Změnit změnu: Relační management změn Sonja Radatz, ČAKO 2012

Appreciative Inquiry and Coaching: benefits for the individual and the organization – Anne Radford, ČAKO 2012

II. letní výcviková konference v Ericksonovské psychoterapii – Hermés Group Praha, 2009

I. letní výcviková konference v Ericksonovské psychoterapii – Hermés Group Praha, 2009

Vzdělání

FTVS UK Praha TV – AJ
Gymnázium Liberec

Členství v odborných organizacích

Česká asociace pro psychoterapii

Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging

Odborná praxe

Psychoterapeutka, hypnoterapeutka (2007 – současnost)

Privátní psychoterapeutická praxe Praha, Liberec

Psychoterapeutická klinika Hermes group Praha

Externí spolupráce (2007 – současnost)

  • Business executive coach
  • Kouč vrcholových a výkonnostních sportovců
  • Personální konzultantka – řízení firemních personálních procesů (výběr, rozvoj a adaptace zaměstnanců, firemní kultura, obchod, mentální trénink, stres management)

Interní pozice (1991 – 2006)

  • Training Team Leader nadnárodní farmaceutické společnosti (příprava, strategie a praktická realizace rozvojových aktivit prodejního oddělení) – Pfizer
  • Key Account Manager a lektor vzdělávací společnosti – manažerské vzdělávání ve zdravotnictví – CMC Graduate School of Business
  • Sales Support Manager mezinárodní společnosti – marketing prodeje zdravotnických prostředků – SCA Hygiene Products
  • Procedure Development Manager mezinárodní zdravotnické společnosti – řízení a realizace projektu v oblasti zavádění miniinvazivních chirurgických postupů v ČR – Gynecare (Johnson&Johnson)
  • Sales Representative mezinárodní farmaceutické společnosti – Janssen – Cilag (Johnson&Johnson)
  • Pedagogická praxe (ZŠ, SŠ, privátní jazyková výuka)