Odborná kvalifikace

Relaxačně symbolická psychoterapie – výcvik, PhDr. Katarína Hadasová, PhDr. Zuzana Novosadová (maďarská škola, 2016 – 2017). Výcvik akreditovaný Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou a Asociací klinických psychologů ČR. 100 výukových hodin

Psychoterapeutický výcvik Hypnotická a nehypnotická komunikační strategická psychoterapie M. H. Ericksona
Hermés Group Praha, 2007 – 2011, výcvik akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně
800 výukových hodin

Systemické koučování, postgraduální výcvikový program – 1. 2. ročník
Institut systemického koučování, Praha, 2004 – 2006
240 hodin výcviku a 98 hodin supervize

Certifikovaný trenér paměti III. stupně, 2013 – 2015
Společnost pro trénování paměti a mozkový jogging

Závěrečná práce: Možnosti využití vybraných postupů Ericksonovské hypnoterapie při individuálním TP

Školící a výcvikový kurz GPOP (pro práci s typologií GPOP)
Hogrefe – Testcentrum Praha

8 Step Coaching
Center for Management of Organization Effectiveness, 2004

8 Step Coaching – Certificate of Trainer Certification
Center for Management of Organization Effectiveness, 2004

Dynamický manažer ve zdravotnictví
CMC Graduate School of Business Čelákovice, 2002

Školení lektorů I., II.
Mass T&M,s.r.o. – akreditace MŠMT, 2001
Vzdělávací programy v rámci manažerského vzdělávání, vzdělávání dospělých, vzdělávání obchodníků (1994 – 2007)

Doškolovací semináře, konference

Ericksonovská (hypno)terapie při práci s psychosomatikou – 2017, Rob McNeilly, MBBS (Tasmánský institut M. H. Ericksona, Austrálie)

6. konference České asociace pro psychoterapii – 2017

Seminář o mozku, 16 hodin – 2017, Prof. MUDr. Martin Bojar, CSc., Prof. MUDr.Pavel Kalvach, CSc., Doc. MUDr. Petr Zach, CSc.

Autogenní trénink – jóga a meditace – 2016, Mgr. Veronika Víchová, MUDr. Aleš Kubát

Identita české psychoterapie, 2016 – 4. konference České asociace pro psychoterapii

Psychosomatika v klinických oborech, 2016 – 16. konference Společnosti psychosomatické medicíny ČLS

Autogenní trénink – stará a nová cesta – 2016, Pracovní skupina pro autogenní trénink Sekce pro hypnózu Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně

Ericksonovská hypnoterapie při práci s traumatem v klinické psychologii – Robert McNeilly, MBBS (Tasmánský Institut M. H. Ericksona, Austrálie) – 2015, Asociace klinických psychologů ČR

S barvou ven – základy práce s LGBT osobami a jejich rodinami – 2015, Prague Pride

Právní aspekty výkonu psychoterapie – 2015, Česká asociace pro psychoterapii

Naučte se učit – program kontinuálního vzdělávání trenérů paměti – 2015, ČSPTPMJ

Terapeutická excelence – mimořádné výsledky v běžné terapeutické praxi (Možnosti spolupráce s „nespolupracujícími klienty“ – Scott D. Miller, Ph.D. (ICCE, USA) – 2014, Asociace klinických psychologů ČR

Trénování paměti a děti – program kontinuálního vzdělávání trenérů paměti – 2014, ČSPTPMJ

Mnemotechniky – program kontinuálního vzdělávání trenérů paměti – 2014, ČSPTPMJ

Seminář alternativního myšlení a aplikované kreativity – 2014, Ivan Pilný – program kontinuálního vzdělávání trenérů paměti – 2014, ČSPTPMJ

Certifikát trenéra paměti – cvičitele zdravotní tělesné výchovy – 2014, program kontinuálního vzdělávání trenérů paměti – ČSPTPMJ

V. letní výcviková konference v Ericksonovské psychoterapii – 2013 (Hermés Group Praha)

Kontinuální vzdělávání pro trenéry paměti  (Kreativita v trénování paměti, Pohyb – nejúčinnější forma prevence demence, Jak se efektivně učit cizí jazyk – 2013 (ČSPTPMJ)

Ericksonovské (hypno)terapeutické postupy a přístup zaměřený na řešení v klinické psychologii – 2013, Paul Koeck, MD (Institut M. H. Erickson, Belgie)

Kreativita v práci trenéra paměti – program kontinuálního vzdělávání trenérů paměti – 2013, ČSPTPMJ

Jak se efektivně učit cizí jazyk – program kontinuálního vzdělávání trenérů paměti – 2013, ČSPTPMJ

Pohyb – nejúčinnější forma prevence demence – program kontinuálního vzdělávání trenérů paměti – 2013, ČSPTPMJ

Mnemotechniky – dokonalá kompenzace nedokonalé paměti – program kontinuálního vzdělávání trenérů paměti – 2013, ČSPTPMJ

Seminář péče o duši – sokratovský rozhovor – 2012, PhDr. Vladimír Dvořáček, Brno

The Art of Masterful Coaching – Coaching beyond techniques – Aboodi Shabi, ČAKO, 2012

Etika v koučovací praxi – ČAKO

Workshopy klubu interních koučů při ČAKO, 2012

Workshopy klubu personalistů při ČAKO, 2012

Změnit změnu: Relační management změn Sonja Radatz , ČAKO 2012

Appreciative Inquiry and Coaching: benefits for the individual and the organization – Anne Radford. ČAKO 2012

II. letní výcviková konference v Ericksonovské psychoterapii – 2009 (Hermés Group Praha)

I. letní výcviková konference v Ericksonovské psychoterapii – 2009 (Hermés Group Praha)

Vzdělání

FTVS UK Praha TV – AJ
Gymnázium Liberec

Členství v odborných organizacích

Česká asociace pro psychoterapii

Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging

Odborná praxe

Psychoterapeut, hypnoterapeut

Psychoterapeutická klinika Hermes group Praha – aktuální

Privátní psychoterapeutická praxe Liberec – aktuální

Externí pozice – firemní zákazníci

  • Business executive coach – aktuální
  • Kouč vrcholových a výkonnostních sportovců – aktuální
  • Personální konzultantka – řízení firemních personálních procesů (rozvoj, adaptace, výběr zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců, firemní kultura, obchod) – aktuální
  • Lektorka a konzultantka – vedení kurzů manažerských dovedností, personalistika, trénink mozku a paměti – aktuální

Interní pozice

  • Training Team Leader nadnárodní farmaceutické společnosti (příprava, strategie a praktická realizace rozvojových aktivit prodejního oddělení) – Pfizer
  • Key Account Manager a lektor vzdělávací společnosti – manažerské vzdělávání ve zdravotnictví – CMC Graduate School of Business
  • Sales Support Manager mezinárodní společnosti – marketing prodeje zdravotnických prostředků – SCA Hygiene Products
  • Procedure Development Manager mezinárodní zdravotnické společnosti – řízení a realizace projektu v oblasti zavádění miniinvazivních chirurgických postupů v ČR – Gynecare (Johnson&Johnson)
  • Sales Representative mezinárodní farmaceutické společnosti – Janssen – Cilag (Johnson&Johnson)
  • Pedagogická praxe (ZŠ, SŠ, privátní jazyková výuka)