Test GPOP již z kapacitních důvodů neposkytuji

Test typologie osobnosti GPOP – pro osobní rozvoj a plánování kariéry (pro jednotlivce, páry)

Pro lepší porozumění sobě i druhým svým klientům doporučuji užitečný nástroj – test typologie osobnosti Golden Profiler of Personality – GPOP. GPOP je nová seriózní standardizovaná psychodiagnostická metoda, která se využívá v širokém spektru poradenských služeb:

 • v poradenství ohledně volby studia a povolání pomáhá při volbě povolání a rozhodování o kariéře,
 • v manželském a rodinném poradenství je průvodcem při snaze o zlepšení kvality osobního, partnerského i rodinného života,
 • v poradenství zaměřeném na rozvoj osobnosti přispívá k lepšímu pochopení vlastní osobnosti i druhých a pomáhá zlepšit komunikaci a týmovou práci,
 • v mnoha oblastech personalistiky a řízení organizací:
  1. při výběru a rozvoji pracovníků,
  2. při analýze a sestavování pracovních týmů,
  3. pro optimalizaci výkonu a zlepšování vztahů na pracovišti,
  4. při řešení nástupnictví nebo rozvíjení talentů.
 

Co získáte absolvováním testu GPOP s konzultací?

 • Získáte vyhodnocení svého profilu formou detailní písemné zprávy (cca 30 stran) a konzultaci s konzultantkou certifikovanou pro práci s dotazníkem "Typologie osobnosti GPOP" (Golden Profiler of Personality -  autor John P. Golden)
 • Pokud řešíte kariéru, získáte podklady pro vytvoření vlastní „osobní značky“. Uvědomíte si své silné stránky a priority a vyjasníte si vaši profesní orientaci
 • Získáte ucelený pohled na vlastní osobnost. Toto poznání využijete ve svém osobním i pracovním životě

Více o GPOP

GPOP pomáhá objevovat to, v čem jsme si s ostatními podobní a v čem jsme předvídatelní i to, v čem jsme jedineční a nezaměnitelní. Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi. GPOP měří sílu preference jednotlivce1. odkud čerpá svou psychickou energii, 2. jak vnímá okolní svět, 3. jak se rozhoduje a 4. jaký má životní styl. Navíc GPOP ukazuje 5. jak člověk reaguje na stres. Na základě odpovědí ve 116 položkách dotazníku je vybrán osobnostní typ ze 16 osobnostních vzorců. GPOP je užitečný nástroj využívaný pro potřeby kariérního poradenství, personalistiky, vzdělávání pracovníků a rozvoje organizací.

GPOP je diagnostická metoda, používaná pro porozumění osobnosti v kontextu jungovské typologie. Test GPOP je adaptací původní verze amerického psychologa P. Goldena. GPOP navazuje na celosvětově používanou metodu MBTI, jedná se o nejnovější zpracování Jungovy teorie. Metoda GPOP je standardizovaná a obsahuje normy pro českou populaci. S metodou může pracovat pouze pracovník, který je pro používání metody certifikován.

Jak GPOP pomáhá při volbě povolání?

 • GPOP vychází z předpokladu, že lidé jsou motivováni především přáním nalézt zajímavou práci, která je bude uspokojovat. Test jednotlivcům pomáhá získat přístup ke svým osobním preferencím a přirozeným schopnostem, které se podílí na plnění pracovních úkolů.
 • Ukazuje se, že určitý typ osobnosti je vždy přitahován k určitým úkolům a povoláním více než k druhým. Pokud preference i pracovní úkoly spolu ladí, člověk zažívá v práci spokojenost, je produktivnější a zažívá méně stresu. Naopak, pokud je nucen v práci užívat převážně své nepreferované funkce, plnění úkolů ho obvykle stojí větší úsilí a pracovní výsledek nemusí mít i přes velké úsilí takovou kvalitu, jakou přináší úkoly vyřízené pomocí rozvinuté preferované funkce.
 •  Každé povolání s sebou nese i úkoly, které lidé musí řešit pomocí svých nepreferovaných funkcí. Většina lidí z takových úkolů profituje, jedná se o výzvy spojené s osobnostním rozvojem daného jedinceGPOP pomáhá lidem rozeznat vlastní sklony (preference), uvědomit si své silné stránky i své nezaměnitelné individuální rysy. Tím se učí důvěřovat vlastním zdrojům, tolik potřebným pro růst a změnu. Zároveň pomáhá rozvíjet i méně rozvinuté oblasti a tím rozšiřovat možnosti daného jedince.

Jak GPOP pomáhá zlepšovat vztahy a komunikaci?

Stále více lidí využívá GPOP pro svou osobní potřebu, především pro zlepšení svých soukromých vztahů. „Typické“ rysy a individuální rozdíly lidí ovlivňují všechny oblasti, v nichž se dostávají do vzájemného kontaktu. GPOP nabízí možnost porozumět rozdílům v komunikačních vzorcích druhých lidí. Čím větší jsou tyto rozdíly, tím větší je pravděpodobnost vzniku nedorozumění. Pokud se naučíme využívat své silné stránky a preference a zároveň dokážeme porozumět a akceptovat silné stránky a preference druhých, komunikace může získat nový náboj a rozdíly se mohou stát spíš obohacením vztahu. Pokud se naučíme vnímat a respektovat, že jsme jiní, můžeme do značné míry redukovat napětí a vztahy se stanou plodnější. Typologie může přispívat k lepším vztahům mezi kolegy v práci, v rodině mezi partnery, mezi rodiči a dětmi.

Jak probíhá testování a konzultace?

 1. Rozhodnete se, jaká délka konzultace je pro vaše účely nejvhodnější. Můžete si vybrat test s 1,5 hodinovou (2000 Kč) nebo test s dvouhodinovou konzultací (2500 Kč) zaměřenou na vaše potřeby (osobní, vztahové, profesní). Pokud potřebujete poradit, zavolejte mi.
 2. Objednáte vybranou službu pomocí objednávkového formuláře
 3. Zašlu vám fakturu k úhradě
 4. Po uhrazení faktury obdržíte e-mailem přihlašovací údaje do testu, který vyplníte online. Jedná se o 116 otázek, které vyplníte sami, nerušeně a bez přerušení.
 5. Zašlu vám výstup z testu
 6. Cca 30 stránkový výstup z testu vám slouží jako podklad pro samostudium a přípravu na konzultaci
 7. Domluvíme si termín konzultace
 8. Proběhne konzultace se zaměřením na vaše konkrétní potřeby (osobní, vztahové, profesní)
 

  Potřebujete poradit? Neváhejte a zavolejte mi :-)

 774 283 313

 

Objednej test