Co vás zajímá:

 • Kdy je vhodné navštívit psychoterapeuta?

  Lidé často pohlíží na pomoc psychoterapeuta jako na poslední možné řešení. Málokdo si uvědomuje, že právě rozhodnutí přizvat ke svému řešení odborníka není slabost, ale naopak je prvním krokem, naznačujícím, že se svým životem chci skutečně něco dělat. Někdo vyhledá odbornou pomoc už v zárodku obtíží a někdo přichází v okamžiku, kdy ho dlouhý, často i mnohaletý zápas vyčerpává.  Moji klienti často říkají: „Nejtěžší bylo vám zavolat. A taky bylo hodně těžké vyjít ty schody k vám“. Odborná spolupráce dává lidem naději, že se jim podaří najít způsob, jak situaci vyřešit nebo ji lépe snášet.
  Naše spolupráce může začít kdykoli. Vážím si toho, když si mě lidi vyberou, abych se k nim na čas „připojila“ a provázela je na jejich cestě.

 • S čím mi můžete pomoci?

  Pracuji s lidmi, kteří prožívají stres, deprese, úzkosti, trému nebo mají zdravotní obtíže (bolesti hlavy, zažívací obtíže, chronické bolesti). Častým tématem konzultací jsou vztahové a rodinné problémy, nízké sebevědomí, neschopnost navázat vztah, krize po rozchodu nebo odchod dětí z rodiny. Spolupracuji s lidmi, kteří se chtějí zbavit svých závislostí (alkohol, drogy, kouření, internet, automaty), mají problémy s nadváhou a hubnutím nebo mají potíže v zaměstnání

 • Jak dlouho budu muset docházet na konzultace?

  Psychoterapie pomáhá mnohé z obtíží vyřešit během krátkodobé terapie (3 – 12 sezení), zároveň může být vhodným podpůrným prostředkem při obtížích, které vyžadují dlouhodobou spolupráci (více než 12 sezení). Je možné, že potřebujete „jen“ akutní jednorázovou konzultaci, která vás postaví na nohy a dodá vám sílu, abyste mohli začít přemýšlet, co dál. Nebojte se, nemusíte ke mně docházet týdny a měsíce. Ráda vám pomůžu i jednorázově, případně nasměruji na další služby, pokud je budete potřebovat.

 • S kým pracujete?

  Nejčastěji pracuji s jednotlivci a páry, se sportovci, také s manažery ve firmách i mimo ně. 

 • Jaké formy spolupráce mi můžete nabídnout?

  Standardně nabízím individuální, párovou a rodinnou psychoterapii a hypnoterapii, pro dlouhodobější spolupráci mohu doporučit relaxačně symbolickou terapii, která vychází z hypnózy a autogenního tréninku.

 • Jak pracujete, používáte nějaké terapeutické „metody a přístupy“?

  Usiluji o maximální účinnost terapie, proto svoji práci zakládám na nejnovějších poznatcích o činnosti mozku. Volím metody a přístupy, které jsou v souladu s poznatky neurovědy a které podporují dynamickou schopnost mozku měnit svou strukturu a funkci (neuroplasticita) v zájmu požadovaných změn:

  Aplikuji principy tzv. „neuropsychoterapie„.

  Využívám metody vycházející ze systemického, na řešení zaměřeného přístupu. Ten pomáhá oslabit nevyhovující stereotypy hluboce zapsané v mozku a nahradit je novými, užitečnějšími formami myšlení a chování, které vedou ke zlepšení kvality života. Netradiční způsob vedení rozhovoru mi umožňuje zapojovat klienta do řešení a zároveň zohlednit vztahové souvislosti všech jeho sociálních systémů (rodina, škola, firma…).

  Stále častěji zařazuji práci v hypnóze jako formu komunikace, která „oslovuje“ mentální operace, které probíhají na nevědomé úrovni. Navazuji na odkaz psychoterapeuta a hypnoterapeuta Miltona H. Ericksona a propojuji jeho odkaz s nejnovějšími poznatky neurovědy, která tvrdí, že převážná většina našich mentálních operací probíhá nevědomě. „Ericksonské“ principy pomáhají rozšiřovat individualitu přístupu k jednotlivým klientům a situacím. Prostředím pro změnu se tak stávají jak vědomé, tak nevědomé zdroje klienta. 

 • Je psychoterapie u vás hrazena zdravotní pojišťovnou?

  Moje služby nehradí ZP, nejedná se o zdravotní péči. Konzultace hradí v plné výši klient. Výhodou je naprostá diskrétnost, kterou klientům zajišťuji, krátké doby objednání a možnost věnovat se vašemu tématu v rozsahu, který potřebuje. Detailní informace o cenách a podmínkách objednání najdete v sekci Ceník.

 • Může se někdo dozvědět, o čem jsme mluvili?

  Konzultace jsou naprosto diskrétní, neposkytuji informace třetím stranám.

 • Co když nebudu s průběhem konzultace spokojen/a?

  Mám zájem na tom, aby spolupráce probíhala k vaší plné spokojenosti a aby se výsledky odrážely v kvalitě vašeho života. I proto bude součástí naší společné práce otevřená komunikace o očekávání, průběhu i výsledcích terapie, stejně jako průběžné vyhodnocování výstupů i pokroků, které budete s mojí podporou realizovat.
  Pokud nebudete s terapií spokojen/a, může ji okamžitě přerušit, zároveň vám mohu pomoci s vyhledáním jiné odborné pomoci. V případě, že budete mít pocit, že konzultace není podle vašich představ, ozvěte se co nejdřív, nejlépe okamžitě. Je třeba počítat s tím, že při terapeutické práci se můžete dostávat mimo svou „zónu komfortu“, budete o věcech přemýšlet jinak, pravděpodobně o sobě zjistíte něco nového, některé situace mohou být pro vás nepohodlné. To na vás může klást zvýšené nároky.

 • Jaké další služby mi můžete nabídnout?

  Mohu vám nabídnout širokou škálu odborných služeb. Vybrat si můžete z následující nabídky:
  • Psychoterapii nebo hypnoterapii doporučuji pro obtíže soukromého charakteru.
  • Pro plánování a rozvoji kariéry doporučuji kariérní poradenství.
  • Firemní problematiku řeším především s pomocí systemického – na řešení orientovaného koučování.
  • Problematika sportovců je širší a mentální příprava sportovců zahrnuje konkrétní sjednané služby pro danou specializaci i situaci (psychoterapie, koučink, hypnoterapie, relaxace, práce s týmem a rodinou).
  • Trénink mozku, rozvoj paměti a myšlení jsou speciální služby, které nabízím formou individuálních konzultací a seminářů.

OBJEDNÁVKA NA PRVNÍ KONZULTACI