Realizované projekty

ZAK TV, s.r.o.

Realizace programu manažerského vzdělávání
Koučování manažerů
Nastavení personálních procesů v oblasti rozvoje, adaptace a výběru zaměstnanců

TV Gimi a.s.

Realizace programu manažerského vzdělávání
Koučování manažerů
Nastavení personálních procesů v oblasti rozvoje, adaptace a výběru zaměstnanců
Nastavení obchodních standardů společnosti

TV Lyra, s.r.o.

Realizace programu manažerského vzdělávání
Koučování manažerů
Nastavení personálních procesů v oblasti rozvoje, adaptace a výběru zaměstnanců
Nastavení obchodních standardů společnosti

W&P, REKLAMNÍ AGENTURA, spol. s r. o.

Realizace programu manažerského vzdělávání
Koučování manažerů
Nastavení personálních procesů v oblasti rozvoje, adaptace a výběru zaměstnanců

W & P – CB s. r. o.

Realizace programu manažerského vzdělávání
Koučování manažerů
Nastavení personálních procesů v oblasti rozvoje, adaptace a výběru zaměstnanců
Nastavení obchodních standardů společnosti

Reference:

„S Jindrou se znám od roku 2004 a na různých projektech s ní spolupracuji už více než 6 let. Zpočátku v naší společnosti pomáhala s rozvojem obchodníků, později manažerů a po dobrých zkušenostech se naše spolupráce rozšířila do všech oblastí personalistiky. Od krátkodobých rozvojových projektů jsme se propracovali k tříleté spolupráci, která spočívala v personálním řízení celé pobočkové sítě. Jindra u nás nastavila významnou část personálních procesů a činností zahrnujících nábor, adaptaci, manažerské vzdělávání, hodnocení zaměstnanců a zároveň se starala o uvedení těchto procesů do praxe. Jindra nás naučila mnohé v manažerských a obchodních dovednostech, přinesla nové podněty do obchodní i manažerské praxe a podílela se na změně kultury celé společnosti. Dnes pro nás Jindra jako externí konzultantka zajišťuje výběrová řízení na manažerské pozice a zodpovídá za organizaci assessment center. Zároveň s ní konzultuji některé oblasti firemní strategie a personalistiky. A čeho si na její práci cením nejvíc? Jindra při své práci přemýšlí komplexně a dokáže zohlednit všechny kontexty v rámci zadaného cíle, jak dílčího, tak i hlavního. Zároveň při práci s lidmi respektuje osobní nastavení zadavatele i konečného příjemce. Mně osobně pomohla spolupráce s Jindrou v praxi si uvědomovat a při denní realizaci udržet různé kontexty a zároveň se to průběžně učit a používat to. Doporučuji Jindru pro její „širokospektrální přístup“ a týmovou práci s konstruktivním přístupem směřujícím k výsledku celku a s ohledem na smysl zadaného úkolu.“
Alois Valtr
generální ředitel a jednatel (ZAK TV, s.r.o., JTV A.S., W&P, reklamní agentura)

ČKD Group

Koučování manažerů

Městský ústav sociálních služeb Plzeň

Vzdělávací program pro vedoucí pracovníky

Ines International Ltd.

Sympozia pro sestry pracující na manažerských pozicích:
Vedení a motivace nelékařských zdravotnických pracovníků

Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Konzultační program pro oddělení nemocnice – ARO

ICZ a.s.

Rozvojové programy pro asistentky a administrativní pracovníky:
Komunikace a týmová spolupráce

W&P, REKLAMNÍ AGENTURA, spol.s r.o.

Konzultační program pro obchodníky v terénu:
Rozvoj prodeje a řízení vztahů se zákazníkem

Reference:

„Individuální koučování v naší společnosti, které vedla Jindra Bachmanová, nám rozšířilo možnosti, jak s lidmi pracovat. Ukázalo nám jiný pohled na práci obchodníků a jim samotným otevřelo cesty, které předtím neexistovaly, nebo je jen neviděli? Koučování bylo určitě i dobrou motivací. Obchodníci pocítili, že o ně firma stojí a má zájem o ně samotné.“

Mgr. Jitka Bartošová – General Manager, 3. 7. 2007

ZAK TV s.r.o.

Konzultační program pro obchodníky v terénu:
Rozvoj prodeje a řízení vztahů se zákazníkem

Profinit, s.r.o.

Rozvojové programy:
Základy koučování pro vedoucí pracovníky
Koučování a situační vedení pro vedoucí pracovníky

Pfizer ČR

Reference:

„Mgr. Jindra Bachmanová byla zaměstnána u společnosti Pfizer na pozici Team Leader/Training. Na této pozici byla odpovědná za následující aktivity:

Kompletní vedení, příprava, organizace a vyhodnocování efektivity rozvojových aktivit pro obchodní oddělení společnosti Pfizer ČR.
Aktivní spolupráce s ostatními odděleními společnosti při přípravě a pořádání tréninkových programů.
Koučování Sales Managementu, příprava rozvojových plánů, ve spolupráci se Sales Directorem monitorování dosažených cílů.
Vedení, motivace, koučování a rozvoj týmu trenérů v rámci oddělení tréninku.
Implementace mezinárodních projektů v rámci spolupráce s Pfizer CEER a Pfizer Global Learning and Development.
Nová koncepce tréninku a rozvoje obchodního oddělení. Komplexní řešení připravené pro podmínky společnosti s ohledem na specifika farmaceutického trhu.
Adaptační školení pro nové zaměstnance.
Vývoj, příprava a realizace tréninků pro obchodníky a manažery (Prodejní dovednosti, Prezentační dovednosti, Komunikace, Management teritoria, Řízení vztahů se zákazníkem, Vyjednávání, Situační vedení, Vedení lidí a koučování, Koučování v terénu, Motivace)“
MUDr. Patrik Zachar
Pfizer WPO – Field Force Effectiveness Manager
Central and Eastern Europe Region