Výběr z referencí – projekty koučování a kariérní poradenství

2003 – 2007

Pfizer ČR

Věc: Reference

Mgr. Jindra Bachmanová byla zaměstnána u společnosti Pfizer na pozici Team Leader/Training. Na této pozici byla odpovědná za následující aktivity:

Kompletní vedení, příprava, organizace a vyhodnocování efektivity rozvojových aktivit pro obchodní oddělení společnosti Pfizer ČR. Aktivní spolupráce s ostatními odděleními společnosti při přípravě a pořádání tréninkových programů.

Koučování Sales Managementu, příprava rozvojových plánů, ve spolupráci se Sales Directorem monitorování dosažených cílů.

Vedení, motivace, koučování a rozvoj týmu trenérů v rámci oddělení tréninku.

Implementace mezinárodních projektů v rámci spolupráce s Pfizer CEER a Pfizer Global Learning and Development.

Nová koncepce tréninku a rozvoje obchodního oddělení. Komplexní řešení připravené pro podmínky společnosti s ohledem na specifika farmaceutického trhu.

Adaptační školení pro nové zaměstnance.

Vývoj, příprava a realizace tréninků pro obchodníky a manažery (Prodejní dovednosti, Prezentační dovednosti, Komunikace, Management teritoria, Řízení vztahů se zákazníkem, Vyjednávání, Situační vedení, Vedení lidí a koučování, Koučování v terénu, Motivace)

MUDr. Patrik Zachar

Pfizer WPO – Field Force Effectiveness Manager

Central and Eastern Europe Region

2007

W&P, REKLAMNÍ AGENTURA, spol.s r.o.

Konzultační program pro obchodníky v terénu:

Rozvoj prodeje a řízení vztahů se zákazníkem

Reference:

„Individuální koučování v naší společnosti, které vedla Jindra Bachmanová, nám rozšířilo možnosti, jak s lidmi pracovat. Ukázalo nám jiný pohled na práci obchodníků a jim samotným otevřelo cesty, které předtím neexistovaly, nebo je jen neviděli? Koučování bylo určitě i dobrou motivací. Obchodníci pocítili, že o ně firma stojí a má zájem o ně samotné.“

Mgr. Jitka Bartošová – General Manager

2007 – 2008

Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Konzultační program koučování pro oddělení nemocnice ARO (50 zaměstnanců)

zadavatel MUDr. Luděk Nečesaný – ředitel nemocnice

2008 – 2009

ČKD Group, a. s.

Koučování manažerů top managementu

zadavatel Mgr. Jaroslava Raisová – HR manager

2008

Profinit, s.r.o.

Rozvojové programy:

Základy koučování pro vedoucí pracovníky

Koučování a situační vedení pro vedoucí pracovníky

zadavatel – Ing. Tomáš Pavlík – ředitel a majitel společnosti

2008

ACCoach, s.r.o.

Koučování pro manažery a vedoucí pracovníky – dvoudenní tréninkový program

Koučování manažerů společnosti ZAK TV a W&P

zadavatel – Mgr. Jitka Bartošová – ředitelka ACCoach

2010 – 2014

(ZAK TV, s.r.o., JTV A.S., W&P, reklamní agentura, TV Lyra, TV Gimi)

Reference:

S Jindrou se znám od roku 2004 a na různých projektech s ní spolupracuji už více než 6 let. Zpočátku v naší společnosti pomáhala s rozvojem obchodníků, později manažerů a po dobrých zkušenostech se naše spolupráce rozšířila do všech oblastí personalistiky. Od krátkodobých rozvojových projektů jsme se propracovali k tříleté spolupráci, která spočívala v personálním řízení celé pobočkové sítě. Jindra u nás nastavila významnou část personálních procesů a činností zahrnujících nábor, adaptaci, manažerské vzdělávání, hodnocení zaměstnanců a zároveň se starala o uvedení těchto procesů do praxe. Jindra nás naučila mnohé v manažerských a obchodních dovednostech, přinesla nové podněty do obchodní i manažerské praxe a podílela se na změně kultury celé společnosti. Dnes pro nás Jindra jako externí konzultantka zajišťuje výběrová řízení na manažerské pozice a zodpovídá za organizaci assessment center. Zároveň s ní konzultuji některé oblasti firemní strategie a personalistiky. A čeho si na její práci cením nejvíc? Jindra při své práci přemýšlí komplexně a dokáže zohlednit všechny kontexty v rámci zadaného cíle, jak dílčího, tak i hlavního. Zároveň při práci s lidmi respektuje osobní nastavení zadavatele i konečného příjemce. Mně osobně pomohla spolupráce s Jindrou v praxi si uvědomovat a při denní realizaci udržet různé kontexty a zároveň se to průběžně učit a používat to. Doporučuji Jindru pro její „širokospektrální přístup“ a týmovou práci s konstruktivním přístupem směřujícím k výsledku celku a s ohledem na smysl zadaného úkolu.

Alois Valtr

generální ředitel a jednatel (ZAK TV, s.r.o., JTV A.S., W&P, reklamní agentura – březen 2014)

Projekty související s výše uvedenou referencí:

ZAK TV, s.r.o.

Realizace programu manažerského vzdělávání

Koučování manažerů

Nastavení personálních procesů v oblasti rozvoje, adaptace a výběru zaměstnanců

TV Gimi a.s.

Realizace programu manažerského vzdělávání

Koučování manažerů

Nastavení personálních procesů v oblasti rozvoje, adaptace a výběru zaměstnanců

Nastavení obchodních standardů společnosti

TV Lyra, s.r.o.

Realizace programu manažerského vzdělávání

Koučování manažerů

Nastavení personálních procesů v oblasti rozvoje, adaptace a výběru zaměstnanců

Nastavení obchodních standardů společnosti

 W&P, REKLAMNÍ AGENTURA, spol. s r. o.

Realizace programu manažerského vzdělávání

Koučování manažerů

Nastavení personálních procesů v oblasti rozvoje, adaptace a výběru zaměstnanců

W & P – CB s. r. o.

Realizace programu manažerského vzdělávání

Koučování manažerů

Nastavení personálních procesů v oblasti rozvoje, adaptace a výběru zaměstnanců

Nastavení obchodních standardů společnosti

2010 – 2012

TV Lyra

Reference:

S Jindrou jsem se potkala v TV Lyra, kde jsem pracovala jako ředitelka. Naše spolupráce trvala 1,5 roku. Jindra, jako externí konzultantka, do firmy pomohla zavést nové personální standardy v oblasti výběru nových pracovníků a jejich adaptace a spolupracovala s námi na rozvoji prodejních dovedností celého týmu. Speciální postup výběru zaměstnanců jsem později použila např. při výběrových řízeních na obchodnické pozice ve společnosti vyrábějící kartonové obaly, kde obchodní tým přináší majiteli zisk doposud. Dále tuto metodu používám při všech personálních pohovorech, které vedu v rámci svých restrukturalizačních projektů a to ať už se týkají zjišťování motivace pracovníka, jeho hodnocení či převedení na jinou pracovní činnost. Prodejní postupy a dovednosti využívám při školení standardních obchodníků i pracovníků retailu. Při rozvoji obchodníků nás Jindra učila, jak v lidech rozpoznat jejich silné stránky a tyto pak maximálně posílit tím, že jim dáme příležitost k jejich rozvoji. V praxi to pak znamená, že danému člověku nabídneme ve struktuře společnosti nejen novu roli, která odpovídá jeho potenciálu, ale zároveň i dobře připravený plán jeho rozvoje, kterým ho pak úspěšně provedeme. V mém osobním rozvoji mi Jindra velmi pomohla v těchto oblastech: umět se nastavit na člověka a rozpoznat jeho potenciál, stanovit si měřitelné cíle pro všechny své manažerské rozhovory včetně porad a celofiremních meetingů, naučit se lépe pracovat se svým vlastním time managementem a svou energií, naučit se říkat ne, nenaskakovat na okamžité podněty, ale ptát se, co je skutečně „za tím“. Ve skutečnosti je toho ale ještě mnohem víc :)

Kateřina Krátková

Konzultantka

2014

Reference:

Koučování s Jindrou jsem absolvoval na doporučení kamaráda. Potřeboval jsem řešit svoji pracovní situaci, která ne a ne se hnout dopředu. Trochu jsem věděl, do čeho jdu, protože v minulosti jsem pár podobných sezení absolvoval u bývalých zaměstnavatelů (Coca Cola, Vekra), ale ta se zaměřovala pouze na práci. Spolupráce s Jindrou měla mnohem širší záběr. Získal jsem nový pohled na život a uvědomil jsem si, co je pro mě důležité. A hlavně, že člověk má jít za svými sny. Koučování mi pomohlo zkoncentrovat se na konkrétní a důležité věci. Taky jsem si uvědomil, že život není jenom práce. Události v mém životě nabraly rychlý spád – změnil jsem priority, pracovní dobu, zredukoval firmu a postupně se stávám samostatnější. Připravuji se na novou práci a dnes už vím, že se mi to podaří. Spolupráci s Jindrou doporučuji všem, kteří si potřebují udělat jasno v životě a v tom, co chtějí dělat. Oceňuji její milý, příjemný a především profesionální přístup.

Robert Novotný

Podnikatel

2015

Koncem roku 2014 jsem jako čerstvý absolvent začínal s hledáním zaměstnání.Jelikož jsem člověk ambiciózní a cílevědomý, snažil jsem se najít práci, která by mě bavila a finančně uspokojila. Zpočátku jsem nebyl při hledání práce velmi úspěšný, proto jsem se rozhodl oslovit Jindru a společně zjistit, v čem je problém. Díky jejím konzultacím jsem pochopil jak důležité je zapracovat na svém osobním profilu a dovednosti takzvaně ho prodat.  Probrali jsme konkrétní chyby, které jsem udělal při vytváření životopisu a motivačních dopisů. Dále mi Jindra poskytla cenné informace, jak sebevědomě zvládnout pracovní pohovor a zanechat dobrý dojem.  Vše jsem tedy pečlivě přepracoval a výsledek se dostavil okamžitě. Během několika dalších dnů jsem byl pozván na čtyři pohovory, ze kterých jsem byl ve třech případech úspěšný. Děkuji Jindro za tvé cenné rady a tvůj osobní přístup.

Martin Šimkanin