Výběr z referencí – projekty rozvoje a koučování vedoucích pracovníků

Pfizer ČR

Mgr. Jindra Bachmanová byla zaměstnána u společnosti Pfizer na pozici Team Leader/Training. Na této pozici byla odpovědná za následující aktivity:

Kompletní vedení, příprava, organizace a vyhodnocování efektivity rozvojových aktivit pro obchodní oddělení společnosti Pfizer ČR. Aktivní spolupráce s ostatními odděleními společnosti při přípravě a pořádání tréninkových programů.

Koučování Sales Managementu, příprava rozvojových plánů, ve spolupráci se Sales Directorem monitorování dosažených cílů.

Vedení, motivace, koučování a rozvoj týmu trenérů v rámci oddělení tréninku.

Implementace mezinárodních projektů v rámci spolupráce s Pfizer CEER a Pfizer Global Learning and Development.

Nová koncepce tréninku a rozvoje obchodního oddělení. Komplexní řešení připravené pro podmínky společnosti s ohledem na specifika farmaceutického trhu.

Adaptační školení pro nové zaměstnance.

Vývoj, příprava a realizace tréninků pro obchodníky a manažery (Prodejní dovednosti, Prezentační dovednosti, Komunikace, Management teritoria, Řízení vztahů se zákazníkem, Vyjednávání, Situační vedení, Vedení lidí a koučování, Koučování v terénu, Motivace)

MUDr. Patrik Zachar – Pfizer WPO – Field Force Effectiveness Manager Central and Eastern Europe Region

W&P, REKLAMNÍ AGENTURA, spol.s r.o.

Konzultační program pro obchodníky v terénu:

Rozvoj prodeje a řízení vztahů se zákazníkem

„Individuální koučování v naší společnosti, které vedla Jindra Bachmanová, nám rozšířilo možnosti, jak s lidmi pracovat. Ukázalo nám jiný pohled na práci obchodníků a jim samotným otevřelo cesty, které předtím neexistovaly, nebo je jen neviděli? Koučování bylo určitě i dobrou motivací. Obchodníci pocítili, že o ně firma stojí a má zájem o ně samotné.“

Mgr. Jitka Bartošová – General Manager

Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Konzultační program koučování pro oddělení nemocnice ARO (50 zaměstnanců)

zadavatel MUDr. Luděk Nečesaný – ředitel nemocnice

ČKD Group, a. s.

Koučování manažerů top managementu

zadavatel Mgr. Jaroslava Raisová – HR manager

Profinit, s.r.o.

Základy koučování pro vedoucí pracovníky

Koučování a situační vedení pro vedoucí pracovníky

zadavatel – Ing. Tomáš Pavlík – ředitel a majitel společnosti

ACCoach, s.r.o.

Koučování pro manažery a vedoucí pracovníky – dvoudenní tréninkový program

Koučování manažerů společnosti ZAK TV a W&P

zadavatel – Mgr. Jitka Bartošová – ředitelka ACCoach

ZAK TV, s.r.o., JTV A.S., W&P, reklamní agentura, TV Lyra, TV Gimi

Reference:

S Jindrou spolupracuji na různých projektech už více než 6 let. Zpočátku v naší společnosti pomáhala s rozvojem obchodníků, později manažerů a po dobrých zkušenostech se naše spolupráce rozšířila do všech oblastí personalistiky. Od krátkodobých rozvojových projektů jsme se propracovali k tříleté spolupráci, která spočívala v personálním řízení celé pobočkové sítě. Jindra u nás nastavila významnou část personálních procesů a činností zahrnujících nábor, adaptaci, manažerské vzdělávání, hodnocení zaměstnanců a zároveň se starala o uvedení těchto procesů do praxe. Jindra nás naučila mnohé v manažerských a obchodních dovednostech, přinesla nové podněty do obchodní i manažerské praxe a podílela se na změně kultury celé společnosti. Dnes pro nás Jindra jako externí konzultantka zajišťuje výběrová řízení na manažerské pozice a zodpovídá za organizaci assessment center. Zároveň s ní konzultuji některé oblasti firemní strategie a personalistiky. A čeho si na její práci cením nejvíc? Jindra při své práci přemýšlí komplexně a dokáže zohlednit všechny kontexty v rámci zadaného cíle, jak dílčího, tak i hlavního. Zároveň při práci s lidmi respektuje osobní nastavení zadavatele i konečného příjemce. Mně osobně pomohla spolupráce s Jindrou v praxi si uvědomovat a při denní realizaci udržet různé kontexty a zároveň se to průběžně učit a používat to. Doporučuji Jindru pro její „širokospektrální přístup“ a týmovou práci s konstruktivním přístupem směřujícím k výsledku celku a s ohledem na smysl zadaného úkolu.

Alois Valtr – generální ředitel a jednatel (ZAK TV, s.r.o., JTV A.S., W&P, reklamní agentura)

Projekty související s výše uvedenou referencí:

ZAK TV, s.r.o.

Realizace programu manažerského vzdělávání

Koučování manažerů

Nastavení personálních procesů v oblasti rozvoje, adaptace a výběru zaměstnanců

TV Gimi a.s.

Realizace programu manažerského vzdělávání

Koučování manažerů

Nastavení personálních procesů v oblasti rozvoje, adaptace a výběru zaměstnanců

Nastavení obchodních standardů společnosti

TV Lyra, s.r.o.

Realizace programu manažerského vzdělávání

Koučování manažerů

Nastavení personálních procesů v oblasti rozvoje, adaptace a výběru zaměstnanců

Nastavení obchodních standardů společnosti

 W&P, REKLAMNÍ AGENTURA, spol. s r. o.

Realizace programu manažerského vzdělávání

Koučování manažerů

Nastavení personálních procesů v oblasti rozvoje, adaptace a výběru zaměstnanců

W&P – CB s. r. o.

Realizace programu manažerského vzdělávání

Koučování manažerů

Nastavení personálních procesů v oblasti rozvoje, adaptace a výběru zaměstnanců

Nastavení obchodních standardů společnosti

TV Lyra

S Jindrou jsem se potkala v TV Lyra, kde jsem pracovala jako ředitelka. Naše spolupráce trvala 1,5 roku. Jindra, jako externí konzultantka, do firmy pomohla zavést nové personální standardy v oblasti výběru nových pracovníků a jejich adaptace a spolupracovala s námi na rozvoji prodejních dovedností celého týmu. Při rozvoji obchodníků nás Jindra učila, jak v lidech rozpoznat jejich silné stránky a tyto pak maximálně posílit tím, že jim dáme příležitost k jejich rozvoji. V praxi to pak znamená, že danému člověku nabídneme ve struktuře společnosti nejen novu roli, která odpovídá jeho potenciálu, ale zároveň i dobře připravený plán jeho rozvoje, kterým ho pak úspěšně provedeme. V mém osobním rozvoji mi Jindra velmi pomohla v těchto oblastech: umět se nastavit na člověka a rozpoznat jeho potenciál, stanovit si měřitelné cíle pro všechny své manažerské rozhovory včetně porad a celofiremních meetingů, naučit se lépe pracovat se svým vlastním time managementem a svou energií, naučit se říkat ne, nenaskakovat na okamžité podněty, ale ptát se, co je skutečně „za tím“. Ve skutečnosti je toho ale ještě mnohem víc :)

Kateřina Krátková – konzultantka

Městský ústav sociálních služeb Plzeň

Vzdělávací program pro vedoucí pracovníky

Ines International Ltd.

Sympozia pro sestry pracující na manažerských pozicích:
Vedení a motivace nelékařských zdravotnických pracovníků

ICZ a.s.

Rozvojové programy pro asistentky a administrativní pracovníky:
Komunikace a týmová spolupráce

Robert Novotný – podnikatel

Koučování s Jindrou jsem absolvoval na doporučení kamaráda. Potřeboval jsem řešit svoji pracovní situaci, která ne a ne se hnout dopředu. Trochu jsem věděl, do čeho jdu, protože v minulosti jsem pár podobných sezení absolvoval u bývalých zaměstnavatelů (Coca Cola, Vekra), ale ta se zaměřovala pouze na práci. Spolupráce s Jindrou měla mnohem širší záběr. Získal jsem nový pohled na život a uvědomil jsem si, co je pro mě důležité. A hlavně, že člověk má jít za svými sny. Koučování mi pomohlo zkoncentrovat se na konkrétní a důležité věci. Taky jsem si uvědomil, že život není jenom práce. Události v mém životě nabraly rychlý spád – změnil jsem priority, pracovní dobu, zredukoval firmu a postupně se stávám samostatnější. Připravuji se na novou práci a dnes už vím, že se mi to podaří. Spolupráci s Jindrou doporučuji všem, kteří si potřebují udělat jasno v životě a v tom, co chtějí dělat. Oceňuji její milý, příjemný a především profesionální přístup.