Privátní konzultace pro veřejnost

Poskytuji osobní konzultace a Individuální trénink pro jednotlivce zaměřené na rozvoj mentální výkonnosti s důrazem na rozvoj paměti a další poznávací funkce. Konzultace probíhají dle zadání klienta a jsou vhodné pro všechny věkové skupiny. Nebojte se objednat, i když je vám méně než 30 let :-). Naopak. Právě v tomto věku můžete začít budovat svoji rezervní mozkovou kapacitu, která vám umožní vyniknout nad ostatními a naučit se používat svůj mozek zcela novým způsobem. Navíc, jakékoli změny v paměťových schopnostech úžasným způsobem podporují sebevědomí. Konzultace nenahrazují lékařské neurologické nebo psychiatrické vyšetření. Konzultace mají rozvojový charakter.

Pro koho jsou privátní konzultace vhodné?

  • Pro klienty, kteří se nemohou zúčastnit skupinových seminářů
  • Pro časově vytížené klienty, kteří potřebují individuální přístup
  • Pro klienty vyžadující naprostou diskrétnost
  • Pro klienty, kteří vyžadují širší odborný záběr

Jaká témata jsou vhodná pro osobní konzultaci?

Konzultace mohou být zaměřeny na rozvoj kognitivních funkcí klienta (paměť, vnímání, koncentrace, rychlost zpracování informací, logické myšlení a řešení problémů, aj.), na vhodné strategie učení, na nácvik paměťových metod – mnemotechnik. Rozvoj kognitivních funkcí je možné doplnit relaxačními technikami pro snížení hladin stresu, psychoterapií nebo hypnoterapií. Široký rozsah odborných terapeutických služeb a celostní přístup k osobní problematice vám umožňuje vyřešit své potřeby v diskrétním prostředí na jednom pracovišti.

Jak konzultace probíhají?

Obsah, témata, struktura a počet konzultací vychází z klientem stanovených potřeb a osobních cílů s důrazem na využitelnost v osobním životě. Může se jednat o jedno setkání nebo dlouhodobou koncepční spolupráci. Kontaktujte mě, prosím, telefonicky nebo nastiňte své potřeby prostřednictvím kontaktního formuláře . Ozvu se vám co nejdříve a společně si domluvíme zadání pro společnou práci (cíle, obsah, časový plán). Dále už budeme realizovat dle domluveného harmonogramu.

 

 Potřebujete více informací? Neváhejte a zavolejte mi :-)

 774 283 313